Vitenskap

Fiskesprell p? INSPIRIA science center

Barn elsker ? hate fisk… men ikke etter at ?stfold fylkeskommune, Urban Food og INSPIRIA science center har arrangert Fiskesprell-seminar for ansatte i barnehager og skolefritidsordninger!
Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram med m?l om ?kt sj?matkonsum blant barn og unge. Virkemidlene er ? ?ke kunnskapene om sj?matens ern?ringsmessige fordeler og ? gi de unge gode smakserfaringer.

Et av INSPIRIAs hovedomr?der er helse, med fokus p? bedre folkehelse i ?stfold. “Vi ?nsker ? v?re en l?ringsarena med kunnskapsformidling som inspirerer barn og voksne p? en helsefremmende m?te. Vi vil de skal bli nysgjerrig p? sammenhenger mellom for eksempel mat du spiser og egen helse. (Hvorfor mat er v?r viktigste energikilde til god helse og det gode liv?) V?rt pedagogiske utgangspunkt er ?l?ring gjennom ? gj?re, oppdage, undre og reflektere?, s? derfor er vi veldig glade for samarbeidet mellom Fylkeskommunen og Urban Food ved B?rd Greni gjennom Fiskesprellkurset. Fiskesprell er et flott konsept og konkret virkemiddel for ? ?ke sj?matkonsum gjennom allsidig kunnskapsformidling om sj?matens ern?ringsmessige fordeler for de minste barna”, sier Christine Hassel Kristoffersen, Avdelingsleder Utdanning ved INSPIRIA science center.
“?stfold fylkeskommune fokuserer systematisk p? folkehelsearbeid i v?r region. M?let med alle aktivitetene i Fiskesprell er ? inspirere, motivere og stimulere til ?kt sj?matkonsum blant barn og unge. Tiltaket er basert p?, og i tr?d med Helsedirektoratets kostr?d som framhever at det sett fra et helsemessig synspunkt er gunstig med et ?kt forbruk av fisk og annen sj?mat, spesielt blant barn og unge”, sier Inger-Christin Torp, Styreleder i ?stfoldhelsa/leder av Oppl?ring, kultur og helsekomiteen Oppl?ring, kultur og helsekomitéen. “Alle tilbud gjennom Fiskesprell er gratis, og tiltakene skal bidra til ? utjevne sosiale ulikheter i kosthold.” Seminarene ble raskt fulltegnet og det er en glede at interessen for dette er s?pass stor i regionen”, sier Torp.

?Seminaret vil inneholde undervisning om mat og helse, og mye praktisk arbeid p? kj?kkenet, samt tips for ? jobbe med fisk og fiskemat sammen med barn. Selvf?lgelig vil det ogs? bli rikelig anledning til ? smake p? det vi lager? sier Avdelingsleder for Salg og Service ved INSPIRIA science center Beate Kopp Kleiven som vil v?re tilstede p? INSPIRIAs kj?kken sammen med seminar deltakerne. ?Gjennom Fiskesprell f?r ansatte i barnehager og skoler kunnskap om barns kosthold og tips og r?d om hvordan sj?mat lages og kan presenteres slik at det frister barn og ungdommen til b?de ? kokkelere selv og ha lyst til ? smake p? resultatet.? Sier en engasjert Kleiven.
Seminarene er fulltegnet hver dag hele uken mellom 7. – 11. april. kl. 09.00 – 15.00.
Seminarleder alle dager: B?rd Greni Karlsen, stjernekokk og fiskesprellentusiast.
Seminaransvarlig fra INSPIRIA science center : Beate Kopp Kleiven og Trine ?iestad Waglen
INSPIRIA science center er et popul?rvitenskapelig opplevelses- og l?ringssenter i Sarpsborg innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de bes?kende l?rer ved ? eksperimentere selv. I et vitensenter kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, milj?, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre.
0400Send som e-post
Del denne

Similar Posts