Vitenskap

Fem skritt for folkehelsen

– Folkehelsen i Norge har kommet langt, men vi har fortsatt mye ? gj?re. Her er fem ting vi m? gj?re for ? jevne ut den sosiale ulikheten i d?delighet, skriver Camilla Stoltenberg og Hege Gjessing p? NRK Ytring.
Camilla Stoltenberg, direkt?r i Folkehelseinstituttet, og Hege Gjessing, president i Legeforeningen legger frem fem viktige tiltak som vil bidra til ? bedre den norske folkehelsen.
“Folkehelsen i Norge er bedre enn noensinne. D?deligheten har g?tt betydelig ned i alle aldersgrupper og sosiale grupper siden 1990,men den sosiale ulikheten i d?delighet har ?kt de siste ti?rene, og fremdeles d?r alt for mange tidlig av sykdom og skade som kan forebygges.
Verken Norge eller andre land har klart ? snu utviklingen med ?kende forekomst av overvekt og fedme. Kan vi bli det f?rste landet i verden som snur fedmeepidemien? Kan vi klare ? utjevne den sosiale ulikheten i d?delighet? Ja, vi tror det er mulig.”
Stoltenberg og Gjessing peker p? viktigheten av en times fysisk aktivitet p? skolen hver dag, bedre merking av mat, utfasing av tobakkr?yk, restriktiv alkoholpolitikk og bedre kunnskap som sentrale virkemidler for ? bedre folkehelsen.
Kronikken kan leses i sin helhet ved ? bes?ke hjemmesiden til NRK Ytring.
Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Similar Posts