Feig alkoholpolitikk

Politikerne vil la utenlandsreisende l?se ut tobakkskvoten i bytte mot enda mer alkohol. Baksiden er ?kt alkoholforbruk, skriver president Hege Gjessing i Dagens N?ringsliv p? fredag.
Mange vegrer seg for ? l?fte debatten om alkohol. Frykten for ? gj?re seg upopul?r er for stor. Det viste de r?dgr?nne da de skrinla forslaget om ? stenge kranene p? utesteder klokken to. De borgerlige f?lger n? opp ved ? doble alkoholkvoten.
Det er p?vist en sterk sammenheng mellom tilgjengelighet og bruk. H?ye avgifter p? alkohol, bevaring av Vinmonopolet og strenge skjenketidsbestemmelser er tiltak vi vet har effekt. Skal vi redusere skadevirkningene av v?rt stadig ?kende alkoholforbruk, er regjeringens forslag et feilsteg.
Les hele innlegget p? nettsidene til Dagens N?ringsliv ved ? f?lge denne lenken.

Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Authors

Related posts

Top