F?r dysleksihjelp av optikere

Det er ren bingo hvor tidlig skoler fanger opp dysleksi hos barn, mener Dysleksi Norge. N? g?r optikere p? kurs for ? l?re mer om dysleksi.
Lese- og skrivevansker kan oppdages allerede i 4-5-?rsalderen.
Men sjansen for ? finne ?rsaken avhenger helt av hvor du g?r p? skole, if?lge Dysleksi Norge.
? Skillet mellom norske skoler er oppsiktsvekkende stort. Noen kommuner har laget forpliktende planer og tiltak, mens andre kommuner ikke har rutiner i det hele tatt, sier pedagog ?sne Midtb? Aas i Dysleksi Norge.
Enkle tiltak p? et tidlig tidspunkt kan gi gode resultater. Derfor er det ille at mange skoler ikke f?lger opp, mener hun.
Tegn p? dysleksi kan v?re at barnet gjetter p? ord og setninger, stopper ved lange ord, eller sliter med f?rste og siste lyd i ord.
? Altfor mange barn f?r diagnosen for sent, kanskje ikke f?r p? videreg?ende. I mellomtiden kan de ha p?dratt seg d?rlig selvf?lelse og andre psykiske s?r fordi de blir ansett som uintelligente eller d?rlig oppdratt, sier hun.
Foreldre sliter
N? ?ker sjansen for ? bli fanget opp p? et tidligere stadium. Norsk optikere oppdaterer kunnskapen sin om dysleksi, og i august ble de f?rste 100 ferdig med et eget kurs om temaet.
? Bekymrede foreldre opps?ker gjerne en optiker n?r de lurer p? om podens d?rlige leseferdigheter skyldes d?rlig syn. Optikeren unders?ker og finner ikke synsfeil, men skj?nner ofte at det m? v?re noe feil likevel, sier Midtb? Aas.
Optikerne skal ikke diagnostisere dysleksi, men bli flinkere til ? henvise til rett instans for at barnet skal f? riktig hjelp tidligst mulig.
? Det er stor interesse for dysleksi blant optikere, trolig fordi vi ser problemstillingen p? n?rt hold. Mange foreldre m? v?re p?drivere for egne barn, i m?te med et skoleverk som kanskje sier de skal slappe av og at ting ordner seg med tiden, sier optiker Elin Hansson. Hun er nettopp ferdig med kurset.
? Ikke alle l?rere skj?nner hvor mye arbeid foreldre av dyslektikere gj?r hjemme for ? f? barna gjennom leksene, med h?ytlesing av oppgaver og annen tett oppf?lging, sier Hansson.
Kobler ikke lyder
Unders?kelser viser at cirka 20 prosent av elevene i skolen strever med ? lese og skrive. Av disse har tre til fem prosent dysleksi.
Dysleksi er ikke en synsfeil. En dyslektiker sliter med ? oppfatte lydene i spr?ket og ? huske hvilken lyd som h?rer til bokstavene de ser. Ordspill, rim og begreper er ogs? vanskelig ? l?re seg.
Det noe diffuse symptombildet gj?r at diagnosen blir satt av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og ikke helsetjenesten.
? Noe av det viktigste vi bidrar med etter kurset er mer informasjon til foreldre, fortelle hvor de kan f? hjelp og hvilke rettigheter de har, sier Elin Hansson.
Kursingen av optikere er et samarbeid mellom Dysleksi Norge og Norges Optikerforbund. Selv om det ikke er snakk om en obligatorisk etterutdanning, har interessen fra optikerne likevel v?rt sv?rt stor.
? Det er stor p?gang til ? f? plass p? neste kurs. Vi har allerede opprettet ventelister, sier generalsekret?r Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.
Dyslektikere har:
¤ vansker med ? oppfatte, huske og bearbeide spr?klyder
¤ vansker med ? huske hvilken lyd som h?rer til bokstaven
¤ vansker med ? analysere enkeltlyder i ordene
¤ vansker med ? trekke lyder sammen til ord
¤ vansker med ? stave ord riktig
(Kilde: Statlig spesialpedagogisk tjeneste)
Last ned foto av ?sne Midtb? Aas her: http://www.newswire.no/art/10666/bilder
Kontaktpersoner:
Hans Torvald Haugo, generalsekret?r i Norges Optikerforbund, tlf. 906 36 826
?sne Midtb? Aas, Dysleksi Norge, tlf. 951 15 779
Elin Hansson, optiker, Hansson Optikk & Synsterapi AS, tlf. 997 00 358
Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyr?. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for Norges Optikerforbund.

Om Norges Optikerforbund

Norges Optikerforbund er en interesseorganisasjon for norske optikere med form?l ? bidra til at medlemmene yter samfunnet best mulig synshjelp, og ? ivareta medlemmenes faglige utvikling og fagpolitiske interesser 4300

Authors
Top