Teknologi

Erfaren leder overtar Novartis Onkologi i Norden

14-11-2013 16:10 Novartis Onkologi Anna-Lena Engwall er ny leder for Novartis Onkologi i Norden. Hun har lang erfaring fra legemiddelindustrien og har ledet Novartis sitt arbeid i flere europeiske land.

Anna-Lena Engwall ser det som en av sine viktigste oppgaver ? skape st?rre samarbeid mellom legemiddelindustri forskning og akademiske forskning. ? Vi m? kunne gj?re enda mer for pasienter med alvorlig kreftsykdom, kommenterer Engwall.
Novartis Onkologi har virksomheter i 50 land over hele verden. Engwall har tidligere jobbet i flere ulike land som Italia, ?sterrike, Slovakia og Norge. ? Det har v?rt en utrolig l?rerik erfaring og gitt meg et godt grunnlag for ? ta over ansvaret i Norden, sier hun. Jeg er ogs? takknemlig for at jeg har en forst?elsesfull familie som har evnen til ? se det positive og spennende med ? flytte til andre land.
De nordiske landene er b?de like og ulike i forhold til medisinsk utvikling og pasientbehandling. Alle har gjennomg?tt endringer eller reformer i helsesektoren de senere ?rene, men mens Norge og Sverige ligger langt fremme p? omr?der som for eksempel overlevelse av brystkreft, er situasjonen en annen i en del av nabolandene.
? ? forholde seg til endringer er en av de store utfordringene fremover, sier Anna-Lena Engwall. Som ledende legemiddelselskap innen kreftbehandling er det sv?rt viktig og hele tiden v?re oppmerksom og lytte til behov og synspunkter hos alle parter ? pasientene, pasientforeningene, den medisinske ekspertisen og helsetjenestens fagfolk.Selv om Norge ligger langt fremme n?r det gjelder overlevelse av brystkreft, finnes det fremdeles udekkede behov hos pasientene som er hardest rammet: kvinnene som opplever tilbakefall eller lever med spredning.? Her satser vi mye p? ? utvikle enda bedre behandling. Disse kvinnene kan leve lenge med kreft som kronisk sykdom og trenger den aller beste behandlingen de kan f?.
De tre ?rene som leder for Novartis Onkologi i Norge ga Anna-Lena Engwall god innsikt i det norske helsetilbudet innen kreftbehandling, og hun er spesielt imponert over arbeidet til Oslo Cancer Cluster. Samtidig er hun bekymret over det faktum at stadig f?rre norske pasienter deltar i kliniske studier.? Hver tredje nordmann vil p? et tidspunkt i livet rammes av kreft. Derfor ?nsker jeg at de nordiske landene skal v?re i fremste linje innen kreftforskningen. Uten m?lrettet forskning f?r man heller ingen offensiv legemiddelutvikling.
Engwall understreker at Norge har sv?rt gode forutsetninger for kliniske studier gjennom kombinasjonen av fremragende kreftforskning og tilgang til helseregistre som er unike sett i verdenssammenheng. ? Som ledende legemiddelselskap i kampen mot kreftsykdom er dette en av v?re h?yeste prioriteringer. Gjennom samarbeid p? ulike niv?er er jeg overbevist om at vi har enda mer ? gi.
I sin nye rolle prioriterer Anna-Lena Engwall personlig n?rv?r. Derfor vil hun reise mellom kontorene i de nordiske landene, som alle har sine spesielle utfordringer, men ogs? muligheter. Et eksempel er samarbeidet Novartis Onkologi har hatt med avdelingen for tidlig klinisk forskning som er etablert ved Radiumhospitalet i Oslo, og som har utviklet seg til et internasjonalt forbilde.
Ydmyk erfaring med omsorg ved livets sluttfaseAnna-Lena Engwall forklarer sitt engasjement for kreftsyke med sin bakgrunn i helsevesenet, og ikke minst sin tid som sykepleier ved et hospits for omsorg ved livets slutt. Derfor gleder hun seg spesielt over utviklingen innen blodkreft-feltet hvor forskning har bidratt til ? forvandle kronisk myelogen leukemi, KML, fra ? v?re en d?delig sykdom til ? bli en kronisk tilstand som pasientene kan leve med i mange ?r. Endringen har v?rt mulig takket v?re det fantastiske gjennombruddet med legemiddelet Glivec for noen ?r siden.
? N? st?r vi overfor den neste fasen i utviklingen der vi unders?ker om det er mulig ? kurere sykdommen helt ved hjelp av Glivecs etterf?lger, Tasigna. Vi gjennomf?rer omfattende studier hvor vi ser p? muligheten for ? avslutte behandlingen n?r det ikke lenger er mulig ? finne spor av leukemiceller i blodet, sier hun.
Flere norske sykehus deltar i forskningsprosjektet som handler om ? finne en kur mot en tidligere uhelbredelig form for blodkreft.? For meg er dette klinisk forskning i livets tjeneste, sier Anna-Lena Engwall.
Pressekontakter Novartis:
Nicklas Rosendal, kommunikasjonssjef, Novartis +46 708 89 33 34 [email protected]
Anne Holter Steinholtz, kommunikasjonsr?dgiver – nye produkter, Novartis Onkologi +46 708 89 33 75 [email protected]

A to już wiesz?  NetOnNet starter med salg av verkt?y

Om Novartis
Novartis er et globalt selskap med hovedsete i Basel i Sveits. Novartis utvikler nye medisiner og behandlingsmetoder som forlenger liv og ?ker livskvalitet. Novartis tilbyr en bred portef?lje best?ende av innovative medisiner, ?yepleie, kostnadsbesparende generiske legemidler, forebyggende vaksiner, diagnostiske verkt?y, reseptfrie legemidler (OTC) og veterin?rprodukter. Novartis er det selskapet i verden som utvikler flest nye legemidler. I 2012 oppn?dde gruppen et netto salg p? USD 56,7 milliarder, med en FOU-satsning p? hele USD 9,3 milliarder. Selskapets viktigste oppgave er ? s?rge for at pasienter har tilgang til de nyeste og beste medisinene. Novartis har mer enn 130 000 ansatte i over 140 land. 120 medarbeidere jobber i Novartis Norge som har kontorer i Nydalen i Oslo. Se ogs? v?re hjemmesider www.novartis.no og f?lg oss p? Twitter @Novartis p? http://twitter.com/novartis 0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy