Vitenskap

Er beredskapen innen olje og gass god nok?

I oktober g?r Teknas konferanse om beredskap innen olje og gass av stabelen og emnet er mer aktuelt enn noensinne. Fjor?rets terrorangrep p? Statoils anlegg i Algerie er en av flere hendelser som har satt beredskapslanleggingen p? pr?ve.
Sikring av milj? og verdier har v?rt h?yt prioritert i olje- og gassindustriens beredskapsplaner og fikk et voldsomt fokus etter BPs tragiske eksplosjonsulykke med p?f?lgende oljeutslipp p? Macondofeltet i Mexicogolfen. Ulykken f?rte til en rekke sikringsinitiativ og bransjen satte i gang flere forskningsprosjekter som bransjen i f?lge prosjektleder Anu Helena Laakso hos Tekna Kurs n? ser resultater av.
– Beredskapsdagene vil diskutere b?de forskning og nye produkter som er utviklet som konsekvens av Macondo-ulykken, og det er mye spennende som skjer p? sikring av den operasjonelle driften, forteller Laakso.
M? utvide beredskapsplanleggingen
Norge fikk en brutal vekker om at vi er en internasjonal oljestorhet da Statoils anlegg ved In Amenas ble angrepet av terrorister og 5 nordmenn d?de. For bransjen var dette en p?minnelse om at en beredskapsplan m? ta i seg en rekke ulike former for risiko.
– Dette er en bransje er flinke p? risikostyring og ?h?ndtering og erfaringene fra den tragiske hendelsen i Algerie er viktige for flere enn Statoil og Norge. Bransjen er eksperter p? risikostyring og beredskapsplanlegging, men de dyrekj?pte erfaringene fra In Amenas er viktige, mener programkomiteen for Teknas konferanse i f?lge Laakso.
Beredskapsdagene for Olje og Gass foreg?r 23. og 24. Oktober p? Clarion Hotel Energy i Stavanger.
For mer informasjon om programmet bes?k nettsidene for Beredskapsdagene for Olje og Gass eller kontakt prosjektleder for konferansen Anu Helena Laakso, Tekna p? telefon 913 48 060 eller epost: [email protected]
For mer informasjon:
Therese S?rensen, Avdelingsleder Tekna Kurs
Telefon: 9284 5312 E-post: [email protected]
Om Tekna Kurs
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening er den st?rste fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har over 65 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser. Tekna Kurs er kursavdelingenn til Tekna.
Tekna ble grunnlagt i 1874 og arbeider etter verdiene Troverdig, Nyskapende og Modig.

0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy