Teknologi

ENESTcmr studien: Bedre behandlingseffekt for pasienter som bytter til Tasigna

FOR HELSEJOURNALISTER
Pasienter med kronisk myelogen leukemi som bytter til Tasigna etter langvarig behandling med Glivec, oppn?r en dypere respons og signifikant forbedret sykdomskontroll. Dette viser ENESTcmr, en randomisert fase III-studie presentert ved Europas st?rste hematologikongress EHA.

Studien inkluderer 207 pasienter og sammenligner den molekyl?re responsen hos pasienter med kronisk myelogen leukemi, KML. Pasientene hadde oppn?dd komplett cytogenetisk respons CCyR, men var fortsatt Bcr-Abl-positive (fortsatt gjenv?rende kreftceller i blodet) etter minst to ?rs behandling med Glivec.
Mer enn dobbelt s? mange pasienter oppn?dde den viktige milep?len ?ikke-detekterbar Bcr-Abl? n?r de ble behandlet med Tasigna, versus Glivec. Denne milep?len inneb?rer at det ikke lenger kan m?les kreftceller i blodet. Etter 24 m?neder hadde forskjellen mellom pasientgruppene doblet seg sammenlignet mot 12-m?nedersanalysen (22,1% versus 8,7%).
Dypest mulig respons ? en trygg havn for pasientene?
Hos pasienter som har oppn?dd den dypeste m?lbare respons p? behandlingen (MR4.5, som tilsvarer IS=0.0032%) har man ikke sett tegn til progresjon. Dette er i tr?d med norske behandlingsretningslinjer, som poengterer at dyp behandlingsrespons er den viktigste faktor for pasientens prognose.
ENESTcmr studien viste at pasienter uten dokumentert MR4.5 ved oppstart oppn?dde en forekomst av MR4.5 som var mer enn dobbelt s? h?y hos pasienter som fikk Tasigna, sammenlignet med de som fortsatte behandlingen med Glivec (43% versus 21% p? Glivec). Forskjellen ?kte over tid, fra 12 til 24 m?neder. Signifikant flere pasienter behandlet med Tasigna oppn?dde MR4.5 eller ikke-detekterbar Bcr-Abl, sammenlignet med Glivec. Dette uavhengig av pasientens Bcr-Abl-niv? ved studiestart.
Overlege prof dr med Henrik Hjorth-Hansen ved St Olavs Hospital uttaler:
– Flere studier viser at en dr?y tredjedel (35-40%) av pasienter som oppn?r MR4.5 kan avslutte sin behandling uten at sykdommen kommer tilbake. Man kan kanskje begynne ? snakke om kurasjon hos slike pasienter. Dersom en st?rre andel pasienter kan komme i en situasjon der de kan avbryte behandlingen, vil antageligvis flere bli ?kurert?, og Tasigna ?ker sjansen for ? oppn? meget dyp behandlingsrespons. Det p?g?r n? vitenskapelige unders?kelser, ogs? i Norge, for ? ytterligere ? ?ke behandlingseffekten ved ? gi interferon sammen med nyere KML-midler som Tasigna eller dasatinib.
For ytterligere informasjon:
Anne Holter Steinholtz, New Products and Communication Manager Novartis Oncology
Mobil (+46) 708 89 33 75, Fax (+46) 8 7323201, [email protected]
Kort om leukemi
Det oppdages mer enn 500 nye tilfeller av leukemi i Norge hvert ?r. Kreftformen kalles ogs? blodkreft, og skyldes en genetisk skade som forstyrrer modningen av hvite blodceller. Det starter en hemmet ?kning som sl?r ut de friske cellene i benmargen og i blodet, og kan ogs? ?invadere? andre organer som lever, milt og lymfekjertler. Sykdommen deles vanligvis inn i fire grupper: Kronisk myelogen leukemi (KML), akutt myelogen leukemi (AML), kronisk lymfatisk leukemi (KLL) og akutt lymfatisk leukemi (ALL).
Kort om ENESTcmr studien
Pasientene fikkenten Tasigna 400 mg to ganger daglig eller fortsatte p? tidligere behandling med Glivec 400 mg eller 600 mg en gang daglig. Studiens prim?re endepunkt var ? bekrefte best komplett molekyl?r respons etter 12 m?neders behandling med Tasigna eller Glivec. Sekund?re endepunkt var molekyl?r respons, varighet av molekyl?r respons, progresjonsfri overlevelse og total overlevelse ved begge behandlinger.
Kort om Tasigna
Legemiddelet Tasigna (nilotinib) er godkjent i over 90 land og tilgjengelig som f?rstelinjebehandling i Norge for voksne pasienter med KML i kronisk fase og akselerert fase. Tasigna blokkerer den ukontrollerte ?kningen av hvite blodlegemer hos pasienter med kronisk myelogen leukemi. Tasigna er det f?rste medikamentet som er spesialutviklet for behandling av KML, og har vist seg ? gi pasientene en dypere og mer varig effekt samt f?rre bivirkninger enn sin forgjenger Glivec (imatinib). Av pasientene som fikk Tasigna gikk f?rre inn i en vanskeligere fase av sykdommen, s?kalte blastkriser. Tasigna er ansett som et viktig skritt p? veien mot ? helbrede pasienter helt for sykdommen, og inng?r fra 2013 i mange ?path to cure?-studier i en rekke land.
NO1306113160
Kilder:
1. Hughes TP, Lipton JH, Spector N et al. Switching to Nilotinib Associated with Continued Deeper Molecular Responses in CML-CP Patients with Minimal Residual Disease After ? 2 Years on Imatinib: ENESTcmr 2-Year Follow-Up Results. ASH abstract #694, 2012.
2. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppf?lging av maligne blodsykdommer. Juli 2012. Helsedirektoratet, IS ? 1981.
3. Tasigna SPC, legemiddelverket.no

Om Novartis
Novartis leverer l?sninger innen helsevern som m?ter de voksende behovene hos pasienter og samfunn. Novartis fokuserer bare p? helsevern og kan tilby et sammensatt produktutvalg for ? m?te disse behovene p? den beste m?ten: innovative legemidler, ?yepleie, kostnadssparende generiske legemidler, helseprodukter til forbrukere, forebyggende vaksiner og diagnostiske verkt?y. I 2010 oppn?dde Gruppens samlede virksomhet nettosalg p? 50,6 milliarder USD mens omtrent 9,1 milliarder USD (8,1 milliarder USD eksklusive skadeserstatninger og amortiseringsavgifter) ble investert i forskning og utvikling (R&D) innen Gruppen. Selskapene i Novartisgruppen har hovedkvarter i Basel, Sveits, og har omtrent 119 000 fulltidsstillinger og driver sin virksomhet i mer enn 140 land over hele verden. For ytterligere informasjon, se http://www.novartis.com

0000Send som e-post
Del denne

Similar Posts