Teknologi

Energimerking av lyskilder ? n? ogs? for armaturer

Merking av lyskildene og LED-modulene med energieffektivitetsklasse og energiforbruk gj?r det lettere ? velge riktig, da det gir informasjon om lyskildenes energieffektivitet. De nye kravene erstatter fra og med 1. september det hittil gjeldende direktivet 98/11/EF om “energimerking av lamper for husholdningsbruk”.
?kt tilpasningsomr?de for den nye forskriften Det gamle direktivet omfattet lyskilder til husholdningsbruk mens tilpasningsomr?det n? er utvidet til alle lyskilder for belysningsform?l (ogs? LED-moduler), inklusive f?lgende:

– Lyskilder med “urettet” lys og “rettet” lys (f.eks. reflektorlyskilder)
– Profesjonelle lyskilder (TL, CFL-ni og HID)
– LED-lyskilder og moduler
– Lavvoltlyskilder samt
– Armaturer for ovenfornevnte lyskilder som selges via et “salgssted” (point of sale) til “sluttbrukere” (konsumenter).
V?r oppmerksom p? f?lgende: Begrepet “lampe” omfatter iht. EU-kommisjonens definisjon ogs? LED-moduler.
Nye energieffektivitetsklasser og vektet energiforbruk p? lyskildens etikett Energieffektivitetsklassene (EEC) F og G ble str?ket. I stedet ble de h?yere nye klassene A+ og (for nye LED-lyskilder) A++ innf?rt. Antall klasser er dermed det samme. Grenseverdiene for de tillsvarande EEC A til E er ogs? de samme. I tillegg til EEC m? ogs? energiforbruket (i kWh per 1000 h) angis. Etiketten vil som vanlig v?re plassert p? lyskildens emballasje.
Ny etikett for armaturer som selges til sluttbrukere Ny er ogs? “Etikett for armaturer” som gir informasjon om armaturens kompatibilitet med lyskilder eller informasjon om innebygde LED-moduler
– de ulike energieffektivitetsklassene (EEC)
– informasjon om EEC for lyskildene (eller LED-moduler) som leveres med armaturen
V?r oppmerksom p? f?lgende: Etiketten for armaturer gir ingen informasjon om armaturens effektivitet.
Etiketten for armaturer vil ikke v?re en del av armaturens emballasje, men den vil bli presentert for sluttbrukeren p? salgsstede).
Dato: Informasjon om lyskilder som selges som enkeltst?ende produkter skal v?re tilgjengelig fra og med 1. september 2013. Informasjon om armaturer som selges til sluttbrukere skal angis fra og med 1. mars 2014
Informasjonen som kreves for Zumtobels armaturer vil bli innf?rt i produktdata i god tid hvis den ikke finnes allerede. Zumtobel vil i tillegg tilby ber?rte leverand?rer etiketter for armaturer.
Zumtobel. The Light.

Zumtobel er en del av Zumtobel Group og er en ledende global leverand?r av komplette l?sninger for profesjonell, arkitektonisk belysning innend?rs og utend?rs.0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy