Teknologi

Egenimporterte vedovner truer brannsikkerheten

Egenimporterte vedovner truer brannsikkerheten
11-07-2013 10:30 Dovre AS Stadig flere ulovlige ovner privatimporteres til Norge. Hvert ?r installeres flere hundre ildsteder som ikke er godkjente. Feiermesternes landsforening og Norsk Varme frykter ?kt brannfare og mer svevest?v i de store byene.

Stadig flere ulovlige ovner privatimporteres til Norge. Hvert ?r installeres flere hundre ildsteder som ikke er godkjente. Feiermesternes landsforening og Norsk Varme frykter ?kt brannfare og mer svevest?v i de store byene.

De siste ukene har Direktoratet for Byggkvalitet gjennomf?rt tilsyn med ovner som selges i Norge. N? varsler Feiermesternes Landsforening en egen kartlegging av egenimporterte ovner. Feiere over hele landet gjennomf?rte 375 000 tilsyn i 2012. Erfaringen fra feiervesenet i de st?rste kommunene i Norge tilsier at fem av hundre nyinstallerte ovner mangler norsk godkjenning. Dette tilsvarer ca 1000 av 60-80 000 ovner som ?rlig installeres i Norge.
Brannfarlig
Norsk Varme og Feiermesternes Landsforening advarer folk mot ? hente hjem utenlandske ovner.
-De siste par ?rene har vi merket at stadig flere importerer utenlandske merker som vi tidligere ikke har v?rt borte i, sier leder av Feiermesternes Landsforening Tom Erik Galambos.
Mulkt og fyringsforbud
I Norge er det krav om at nye ildsteder skal v?re testet og tilfredsstille flere krav. Det holder ikke at ildstedet er CE-merket. I tillegg m? det v?re godkjent i forhold til utslippskrav og sikkerhetsavstander med tanke p? at europeiske ovner ofte er tilpasset murhus og ikke trehus som i Norge.
De som eier ovner som ikke er godkjent for bruk i Norge risikerer tvangsmulkt eller fyringsforbud.
Mer svevest?v
-Det skal sv?rt mye til for ? f? et ildsted godkjent i Norge. Alle de seri?se akt?rene gj?r dette skikkelig. N?r folk har ?pen flamme i eget hus m? rammene rundt v?re forsvarlig, sier styreleder Merethe Halvorsr?d i Norsk Varme. Privatimport av ovner som ikke er testet for utslipp gj?r det ogs? vanskeligere ? f? bukt med svevest?v, som er et problem i de store byene.
Huskeliste for privatimport av vedovn
N? gir Feiermesternes Landsforening og Norsk Varme tips til de som vurderer egenimport. Nye vedovner m?:
? Tilfredsstille utslippskravene i den norske standarden NS 3059.
? Ha CE-merket
? V?re godkjent etter den norske standarden NS 13420.
? V?re testet ved: SINTEF (Norge), Statens Provningsanstalt (Sverige) eller Teknologisk Institutt (Danmark).
? Ha bruks- og monteringsveiledning p? norsk eller et skandinavisk spr?k.
I tillegg:
Husk ? melde i fra til ditt lokale feiervesen n?r du har installert nytt ildsted eller foretatt andre vesentlige endringer ved ditt fyringsanlegg. For n?rmere informasjon om hvordan dette gj?res, ta kontakt med brann- og feiervesenet i din kommune.
Merk at disse kravene til nyinstallasjon av ildsteder gjelder i alle typer av boliger, selv fritidsboliger. Det er alts? ikke lov ? installere et brukt ildsted med mindre det tilfredsstiller kravene som nevnt over.
I verneverdige og kulturhistoriske bygninger der hensyn m? tas til interi?ret kan det installeres eldre ildsteder som ikke tilfredstiller utslippskravene. Tilstanden og installasjonen til et slikt ildsted m? alltid tilfredsstille de generelle sikkerhetskravene til ildsteder uten dokumentasjon.
Kontakt:
Merethe Halvorsr?d ? styreleder Norsk Varme 98 05 60 14
Tom Erik Galambos ? leder Feiermesternes Landsforening 91 99 47 71

A to już wiesz?  Menn slurver i sola

Dovrepeisen er verdens eldste peisprodusent. Helt siden 1933 har Dovre varmet det norske folk. Det startet med Dovrepeisen, som p? rekordtid revolusjonerte hele peismarkedet. Nyskapningen hadde s?kalt “konveksjons-oppvarming”, og den helt spesielle st?pejernsinnsatsen gjorde det enkelt for folk flest ? mure sin egen peis. Det i seg selv var en verdensnyhet.

Tradisjonen tro jobbes det kontinuerlig med produktutvikling for ? kunne tilby nye og spennende produkter med samme h?ye standard og kvalitet som Dovre er kjent for. Ovner og peiser fra Dovrepeisen overlever generasjoner og gir en varme som ogs? varmer sjelen.
0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy