Vitenskap

Diskriminering av gravide leger til Stortinget

Freddy de Ruiter (Ap) ber helseministeren rydde opp i ukulturen ved norske sykehus. Leger f?ler de presses ut av arbeidslivet som f?lge av graviditet.
Ruiter har sendt et skriftlig sp?rsm?l til helseminister Bent H?ie og ber han v?re tydelig p? at forhold knyttet til leger og helsepersonells rett til ? f? barn og ta ut permisjoner, ikke p? noen m?te skal f? negative konsekvenser for arbeidsforholdet.
Utgangspunktet er en serie i Dagsavisen de siste dagene om gravide sykehusleger som f?ler de presses ut av arbeidslivet. Bakgrunnen er en sak i Likestillings- og diskrimineringsombudet der det ble konkludert med at legen var blitt diskriminert fordi hun var gravid.
15 prosent av midlertidig ansatte leger, som har v?rt gravide, svarer at graviditeten og/ eller foreldrepermisjonen har f?tt negative konsekvenser for arbeidsforholdet. Dette if?lge tall fra en arbeidsmilj?unders?kelse utf?rt av Yngre legers forening. Ogs? mannlige leger har rapportert om liknende press med hensyn til pappaperm.
Ruiter legger i tillegg til grunn at det er skremmende at det ?penbart r?der en fryktkultur, ettersom at ingen s? langt har turt ? st? frem offentlig.
Sp?rsm?let kan leses i sin helhet ved ? f?lge denne lenken.
Dagsavisens opprinnelige oppslag “Gravide leger presses ut av jobben” er tilgjengelig ved ? f?lgedenne lenken.

Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Similar Posts