Vitenskap

– Denne prisen deler jeg med mine ansatte!

14-03-2014 12:40 Den norske legeforening Per Bleikelia, administrerende direkt?r ved Ringerike sykehus, var b?de stolt og r?rt av ? f? Legeforeningens lederpris under ?rets dialogkonferanse i Oslo.

Per Bleikelia, administrerende direkt?r ved Ringerike sykehus, var b?de stolt og r?rt av ? f? Legeforeningens lederpris under ?rets dialogkonferanse i Oslo.
Dialogkonferansen samler tillitsvalgte og legeledere fra alle niv?er i sykehus. President Hege Gjessing ?nsket deltakerne velkommen til konferansen. Hun ga s? ?rets lederpris til Per Bleikelia, administrerende direkt?r ved Ringerike Sykehus. Vinneren f?r et diplom og et trykk fra Per Kleiva.
Lover ? f?lge opp
– Denne prisen har jeg lyst til ? dele med de som har gitt meg muligheten til ? v?re den ledertypen jeg er i dag, nemlig mine ansatte. Jeg er b?de stolt og ydmyk, og kan forsikre dere om at dere har gitt prisen til en person som lover ? f?lge opp, sa en tydelig r?rt Bleikelia til applaus fra forsamlingen.
Umiddelbart etter prisoverrekkelsen holdt Bleikelia et foredrag om hva som kjennetegner hans lederskap og hans m?te ? styre Ringerike sykehus. Han la vekt p? det ? virkelig forst? hvordan man legger til rette for det som er kjernevirksomheten, nemlig pasientbehandling. Det som gikk igjen i foredraget var hvordan pyramiden var snudd.
– P? v?rt sykehus er det ikke slik at administrasjonen styrer ovenfra og ned, deres rolle er ? tilrettelegge for enda flere og bedre m?ter mellom pasient og behandler, fortalte Bleikelia.
Et eksempel til etterf?lgelse
Juryens begrunnelse for ? gi ?rets pris til Per Bleikelia er f?lgende:
??rets vinner har de siste ?rene st?tt frem som et unikt forbilde p? en dedikert og klok sykehusleder som tar pasientene og de ansattes hverdag p? st?rste alvor. Han er en god lytter og tilrettelegger – eller ?fasilitator? som han selv kaller seg.
Samtidig leverer han p? fastsatte m?l, og ?konomisk underskudd er snudd til overskudd. Hans lederfilosofi bidrar til sv?rt gode resultater for b?de pasienter, ansatte og bunnlinjen. Han er en h?yt oppskattet og respektert leder av b?de ansatte og tillitsvalgte.
Legeforeningen vil med ?rets lederpris markere en tydelig lederautoritet og en fremtidsrettet ledelsesfilosofi. Et eksempel til etterf?lgelse for Sykehus-Norge.
Legeforeningen har i ?r fraveket kravet om at prisvinneren m? v?re lege – dette for ? kunne hedre hans utrettelige innsats i den gode dialogens tjeneste.?
Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

A to już wiesz?  Ny medisinsk vurdering er skivebom

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy