?konomi

Den utbredte misforst?elsen om varmepumper

Den utbredte misforst?elsen om varmepumper
29-09-2014 07:00 Lefdal Elektromarked Den varme sommeren f?rte til en kraftig ?kning i salget av varmepumper, if?lge Norsk Varmepumpeforening. Men én misforst?else r?der fremdeles.

Den varme sommeren f?rte til en kraftig ?kning i salget av varmepumper, if?lge Norsk Varmepumpeforening. Men én misforst?else r?der fremdeles.
Sommervarmen i ?r fikk mange nordmenn til ? oppdage at varmepumper har to funksjoner.
? Varmepumper har f?tt et litt feil navn i Norge. Det h?res ut som man utelukkende kan bruke dem til ? varme opp hus. I Hellas kaller de varmepumper for aircondition, sier Lefdal Elektromarkeds Espen Nordheim
Doblet salget
At pumpene oftest assosieres med vinter, skyldes feiloppfatninger, mener Norsk Varmepumpeforening, Novap.
­? Det har v?rt en utbredt misforst?else at det er sv?rt energikrevende ? kj?le huset med en varmepumpe. Vi har blant annet f?tt servert p?stander som at energiforbruket til kj?ling gj?r at man gjennom ?ret ikke sparer noe p? ? ha varmepumpe, sier faglig leder B?rd Baardsen i Novap.
? Men slike oppfatninger er i ferd med ? slippe taket. Mange forhandlere melder om en dobling av salget i ?r i forhold til fjor?ret, sier Baardsen.
Likevel er det fortsatt mange som ikke er helt klar over varmepumpenes andre funksjon.
? Vi har ogs? solgt enorme mengder frittst?ende luftkj?lere i sommer. Det er litt synd at ikke flere tenker litt mer langsiktig n?r de investerer. De frittst?ende br?ker mye og er ikke p? langt n?r s? effektive som de stilleg?ende varmepumpene, sier Espen Nordheim i Lefdal.
Her f?r du flere gode tips og r?d om varmepumper!
Sparer
Norge er landet med nest st?rst utbredelse av varmepumper, bare sl?tt av Sverige. 38 prosent av sm?husene her i landet har varmepumpe, mot 50 prosent i Sverige. ?rlig selges det mellom 160.000 og 180.000 luft-til-luft-pumper i Norden.
? Varmepumpene har vist seg sv?rt godt egnet for det nordiske klimaet fordi de har effekt opp mot 300 dager i ?ret. S?rover i Europa er de kalde dagene f?rre, og et godt utbygd distribusjonsnett gj?r at gass er et attraktivt alternativ, sier B?rd Baardsen i Novap.
I 2005 unders?kte Nord-Tr?ndelagsforskning, p? oppdrag for Enova, hvor mye str?m 466 husholdninger sparte p? ? montere varmepumpe. Konklusjonen var et gjennomsnitt p? 5116 kWh per ?r. Tallet er korrigert for temperaturforskjeller mellom ?rene.
? Varmepumper gir h?yest effekt i boliger med en ?pen roml?sning, men har god nytteverdi i alle boliger. Plasser pumpen i den delen av huset der du oppholder deg mest, sier Espen Nordheim i Lefdal.
Har du flere plan i boligen din, er det en fordel ? plassere pumpen i n?rheten av en ?pen trapp dersom du har mulighet for det. Da vil varmen n? st?rre deler av huset.
Temmet bransje
Varmepumpene kom til Norge p? begynnelsen av 2000-tallet. I begynnelsen var det mange import?rer av varierende seri?sitet, og mange installerte pumpene selv.
I september i fjor kom kravet om at pumpene skal monteres av en autorisert installat?r.
? Milj?direktoratet har gjort en god jobb med ? f?lge opp at regelverket etterleves. Selvmontering av varmepumper er det nesten helt slutt p?, sier B?rd Baardsen i Novap.
Det var f?rst og fremst EUs milj?krav som l? bak p?budet om bruk av autorisert installat?r. En feilmontert varmepumpe slipper ut milj?farlige gasser.
? N?r jobben gj?res av kompetente fagfolk, reduseres ogs? faren for kompressorhavari og fukt i vegger, sier Baardsen.

A to już wiesz?  SKATTEFUNN

Siden 1936 har Lefdal solgt elektriske apparater i Norge. Eventyret startet p? Bekkestua i Oslo og i dag har vi 23 store varehus.
Du finner oss i Oslo-omr?det, Drammen, Troms?, Haugesund, Hamar, Fredrikstad, Sandnes, Trondheim, Bergen, Volda, Ulsteinvik, ?lesund, Molde, Kristiansand, Skien og Moss.
Vi er spesialister p? husholdningsprodukter, lyd & bilde-produkter og data/tele-produkter.
Lefdal Elektromarked A/S er eid av Dixons Carphone. Selskapet drives som et selvstendig selskap med egen administrasjon og ledelse.
Gjennom store varehus, lave kostnader og aggressiv markedsf?ring oppn?r vi h?y l?nnsomhet og sterk vekst.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy