Milj?

Coca-Cola Enterprises mottar Carbon Trust Water Standard for god vannforvaltning

Coca-Cola Enterprises mottar Carbon Trust Water Standard for god vannforvaltning
20-02-2013 15:44 Coca-Cola Enterprises Norge AS Coca-Cola Enterprises anerkjennes for sin vannforvaltning, og er blant de f?rste til ? oppn? ?Carbon Trust Water Standard? ? en ny, internasjonal pris som gis for reduksjon av vannforbruk.

Coca-Cola Enterprises anerkjennes for sin vannforvaltning, og er blant def?rste til ? oppn? den nye internasjonale Carbon Trust Water Standard
(London/L?renskog ? 19. februar, 2013) Coca-Cola Enterprises (CCE) produserer og distribuerer Coca-Cola produkter i Vest-Europa, og har n? blitt blant de aller f?rste selskapene til ? motta ?Carbon Trust Water Standard? ? en ny, internasjonal pris som gis for reduksjon av vannforbruk.
Denne prisen er en anerkjennelse av at CCE har tatt en ledende posisjon p? m?ling, styring og reduksjon av vannforbruk. I 2012 oppn?dde selskapet sitt laveste vannforbruk per produkt noensinne, da det i snitt ble brukt 1,4 liter vann per liter ferdige drikke. Dette var en reduksjon p? 14,6 % siden 2007.
CCE sin strategiske plan for b?rekraft forplikter selskapet til ? sette standard for effektivt vannforbruk, ? etablere en produksjon med b?rekraftig vannforbruk og ? redusere vannforbruket gjennom hele produksjonskjeden.
? Vi vet at vi m? se p? alle sider av driften, ikke bare klimautslippene, for ? v?re en leder p? b?rekraft. Vann er helt sentralt for v?r virksomhet, og for de samfunnene vi opererer i. N?r vi m?ler og styrer vannforbruket i virksomhetene v?re, i tillegg til i forsyningskjeden, kan vi p? forh?nd adressere det som kan bli vannknapphetsproblematikk p? lengre sikt, sier John Brock, styreleder og CEO for CCE, f?r han fortsetter:
? Denne prisen er en anerkjennelse av arbeidet vi gj?r for ? bli en virksomhet med b?rekraftig vannforbruk, og av fremgangen vi har hatt p? dette omr?det.
CCE st?tter Carbon Trust sin kampanje for ? hjelpe n?ringslivsbedrifter med ? styre sitt vannforbruk. Carbon Trust gjennomf?rte nylig en unders?kelse, som viste at selv om de aller fleste n?ringslivsledere er enige i at klimautslipp er et prioritert omr?de, var det f?rre enn halvparten som f?lte behov for ? gjennomf?re vannbesparingstiltak.
CCE var et av de f?rste selskapene som innledet samarbeid med Carbon Trust for ? v?re en pilotbedrift p? deres Water Standard. Denne er en grundig og uavhengig evaluering av tre momenter ? presise data p? vannforbruk, ?rlig reduksjon i vannforbruk og praksis for god vannforvaltning.
? ha en virksomhet som er b?rekraftig i forhold til vannforbruk, inneb?rer for CCE fire elementer:
Beskytte vannkilder for egen virksomhet og lokalsamfunn;

A to już wiesz?  Gratis frakt over hele landet

Redusere mengden vann som brukes;

Resirkulere overskuddsvann fra produksjon, ved ? sikre at det behandles og returneres til milj?et i henhold til de standardene som er satt for ? ta vare p? levegrunnlaget i vannmilj?et;

Erstatte det vannet som brukes til ? produsere drikkevarene i de omr?dene der vannknapphet eller vannkvalitet er en utfordring. CCE prioriterer her virksomhetene i Flandern, Belgia, i S?r-?st England, og i Marseille i det s?r?stlige Frankrike.

————–
Case Study: Coca-Cola Enterprises og redusert vannforbruk
Coca-Cola Enterprises (CCE) bruker mindre vann ved ? ?ke effektiviteten i forbruket gjennom en rekke effektivitetsprogrammer, nye teknologier og fokuset til medarbeiderne. CCE sine fabrikker i Frankrike og Storbritannia er de mest vanneffektive Coca-Cola fabrikkene i verden.
Selskapet har gjennomf?rt store endringer p? spesifikke deler av produksjonsprosessen, som ? bruke t?rre og halvt?rre sm?remidler for ? flytte bokser og PET-flasker langs produksjonslinjene, bruke luftrensere til ? rense flasker og bokser f?r de fylles (i stedet for vannrensere), og ? anvende gjenbruksvann (benyttet i andre vaskeprosesser) og regnvann til ? vaske kj?ret?y og til vannklosetter.
CCE s?rger for at 100 % av avl?psvannet behandles og returneres til omgivelsene i henhold til standardene som er satt for ? ta vare p? levegrunnlaget i vannmilj?et. Produksjonsanleggene har ISO 14001-sertifiserte milj?styrings-systemer, som hjelper selskapet ? behandle avl?psvannet.
CCE evaluerer hvordan virksomheten virker inn p? vannressursene, b?de oppover og nedover i forsynings- og verdikjeden. Selskapet er forpliktet til ? ta vare p? vannkildene sine, og utviklet og/eller oppdaterte i 2012 bevaringsplaner for vannkildene p? alle sine 17 produksjonsanlegg ? basert p? en innledende s?rbarhetsvurdering.
Selskapet jobber ogs? med ? erstatte vannet det bruker i sine drikkevarer. Det innledet i 2012 et samarbeid med WWF UK, The Coca-Cola Company, the North West Kent Countryside Partnership og the Norfolk Rivers Trust for ? forbedre det lokale milj?et i elveomr?det i River Nar (Norfolk). Det jobber ogs? med lokale b?nder for ? utvikle og utvide lokale metoder for ? ta vare p? omr?det.

A to już wiesz?  EU-KOMMISJONEN GIR MARKEDSF?RINGSTILLATELSE FOR GILEADS SOVALDI?? (SOFOSBUVIR) FOR BEHANDLING AV KRONISK HEPATITT C-INFEKSJON

Om Coca-Cola Enterprises Norge
Oppskriften p? Coca-Cola ble laget i 1886 av apotekeren John S. Pemberton i Atlanta, USA. I 1895 fantes drikken i alle statene i USA, og ved ?rhundreskiftet kom Coca-Cola til Europa. I Norge kom Coca-Cola p? markedet i 1926. Siden 1997/98 har Coca-Cola Enterprises Norge AS hatt ansvaret for produksjon, salg og distribusjon av Coca-Cola i Norge. Fra produksjonsanlegget p? L?renskog, like utenfor Oslo, markedsf?res og distribueres, i tillegg til Coca-Cola, ogs? Coca-Cola light, Coca-Cola zero, Fanta, Sprite, Urge, TAB X-tra, Bonaqua, Powerade, Mer, Nestea, Minute Maid, Burn,Kuli og CHAQWA. Coca-Cola Enterprises AS har til sammen ca. 1100 ansatte i Norge. Selskapet omsatte for ca 2,4 milliarder kroner i 2011 og solgte 290 millioner liter drikke her til lands.
Se www.coca-cola.no for mer informasjon eller v?r nettside om samfunnsansvar: http://cceansvar.no/ 0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy