Byggingen godt i gang p? Spydeberg N?ringssenter

Lindab har inng?tt kontrakt p? leveranse av st?lkonstruksjon, sandwichpaneler til tak og vegg, vinduer, porter, d?rer og innervegger.
?Byggingen i Fagerliveien 2., hvor Spydebergs nye n?ringssenter oppf?res, er i gang. Entrepren?r Jan Vidar Moen AS st?r for selve byggejobben. Byggetiden er kort, men oppf?ringen g?r etter planen. N?ringssenteret skal st? ferdig allerede i juni 2014.
Det nye bygget f?r 563 kvm varmelager i f?rste etasje og 563 kvm kontorer i andre etasje. Totalt blir det 1.126 kvm.
N?ringsbygget vil romme butikklokaler i f?rste etasje, to videokonferanserom, kontorlandskap- og fellesskap, mindre kontorer og varme og kalde lagerhaller.

0000Send som e-post
Del denne

Authors
Top