Teknologi

Bruker spr?kkunnskap for ? forebygge diabetes

Det som trolig er Norges mest spr?kmektige apotek var arena for en egen diabetesdag rettet mot innvandrerbefolkningen. Politiker Abid Raja var en av mange som m?tte opp for ? ta diabetesrisikotesten hos Apotek 1. ? Spr?kbarrieren forhindrer at en stor risikogruppe ikke f?r den informasjonen de trenger, derfor er dette tiltaket prisverdig, sier Raja.
Innvandrere fra S?r-Asia utgj?r en egen risikogruppe for ? utvikle diabetes type 2. For ? n? ut med dette budskapet tilb?d Diabetesforbundet og Apotek 1 informasjon om sykdommen p? flere spr?k da de i fellesskap arrangerte sin aktivitetsdag p? Gunerius i Oslo onsdag. Hos Apotek 1 p? Gunerius snakkes det ni ulike spr?k, alt fra persisk, urdu, kurdisk og tyrkisk ? til sunnm?re-dialekt. Her kunne bes?kende gjennomf?re Helsedirektoratet og Diabetesforbundets diabetesrisikotest, og samtidig f? kyndig oppf?lging av apotekets ansatte og spr?kmektige representanter fra Diabetesforbundets mobile Diabeteslinje.
Diabetesforbundet og Abid Raja, stortingskandidat for Venstre, samarbeider for ? rette s?kelyset p? den h?yere forekomsten av diabetes type 2 blant minoritetsgrupper.
– Mens ?bare? 3 % av etnisk norske kvinner over 40 ?r har diabetes type 2, er prosenttallet hele 27,5 for den samme aldersgruppen kvinner fra S?r?st-Asia, fra Pakistan, India, Bangladesh og Sri Lanka, sier generalsekret?r Bj?rnar Allgot i Diabetesforbundet.
? Det er ikke akseptabelt at nordmenn med minoritetsbakgrunn har d?rligere helse enn de med to norske foreldre. Dette er et sp?rsm?l om folkehelse, mange b?r spise sunnere og trene mer. Her kan frivillige organisasjoner, apotek og staten bidra med informasjon, mener Abid Raja.
– Informasjonsbehovet knyttet til Diabetes ? og s?rlig diabetes type 2 – er stor. Vi jobber for ? n? gjennom til spesielt utsatte risikogrupper. V?rt dyktige helsepersonell p? Apotek 1 Gunerius er i liten grad hemmet av spr?kbarrieren og det gj?r at vi n?r ut med viktig informasjon til store deler av innvandrerbefolkningen, sier kommunikasjonssjef i Apotek 1, Hilde Ariansen.
-Det er prisverdig at Diabetesforbundet og Apotek 1 samarbeider om dette tiltaket, sa Raja i en politisk appell.
I forbindelse med Diabetesforbundet og Apotek 1s felles innsats for ? sette diabetes type 2 p? dagsorden, ble det arrangert en aktivitetsdag. Hele 180 diabetesrisikotester og blodsukkerm?linger ble gjennomf?rt p? Apotek 1 Gunerius denne dagen, og Apotek 1 fikk full valuta for sine spr?kmektige ansatte, forteller Ariansen. -Vi n?dde m?lgruppen, og s?rlig mange kvinner testet seg.
Ny folkesykdom
Det er ikke bare enkelte minoritetsgrupper som har h?yere risiko for ? utvikle diabetes type 2 enn andre. I tillegg kommer personer med diabetes type 2 i n?r familie og personer med et kosthold og en livsstil som kan f?re til sykdommen.
­? I Norge har omfanget av diabetes 2 n?rmest eksplodert. Hvert ?r f?r om lag 6000 til 7000 mennesker diagnostisert sykdommen. Man ansl?r at 350.000 nordmenn har sykdommen, mens det trolig bare er halvparten som vet om det. Dette gj?r at alle b?r v?re oppmerksomme p? sykdommen, sier Ariansen.
Test din diabetesrisiko
Helsedirektoratet har utviklet en diabetesrisikotest i samarbeid med Diabetesforbundet. Gjennom ? svare p? ?tte enkle sp?rsm?l f?r man sin statistiske risiko for ? utvikle diabetes type 2. Til og med fredag 30. august tilbyr Apotek 1 over hele landet alle voksne diabetesrisikotest og gratis sjekk av blodsukkeret, under veiledning av helsepersonell. Det er s?rlig innvandrere fra det indiske subkontinent (India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh), Midt?sten, Tyrkia, Afrika og Latin-Amerika som har en h?yere diabetesforekomst enn resten av befolkningen. Enn? vet man ikke nok om hva som er ?rsaken til dette, men det er sannsynligvis b?de genetiske faktorer og faktorer som henger sammen med milj?, livsstil og ern?ring.
Bildet viser Abid Raja som tar diabetesrisikotesten hos Twinkle i Diabetesforbundets mobile Diabeteslinje. Fotograf: Atle Egil Glomstad
Kontaktinformasjon:
Kommunikasjonssjef Hilde Ariansen i Apotek 1
[email protected] Tlf 91588972

Generalsekret?r Bj?rnar Allgot i Diabetesforbundet
[email protected] Tlf 9017763
Apotek 1 er landets st?rste og ledende apotekkjede, og har i dag over 290 apotek spredt over hele landet. Kjernen for v?r virksomhet er kompetanse og kvalitet. V?r ambisjon er ? leve opp til v?rt slagord ?V?r kunnskap- din trygghet?, i alle v?re kundem?ter. Apotek 1 sine kunnskapsrike medarbeidere skal gjennom sin r?dgivning og oppf?lging skape bedre helse og ?kt velv?re for v?re kunder.
V?re verdier er at vi skal v?re p?litelige og engasjerte medarbeidere, som viser respekt og diskresjon i v?rt arbeid. Vi i Apotek 1 ?nsker ? v?re en viktig faktor i helsetjenesten. Hos oss skal kundene f? inspirasjon og bli motivert til ? ta vare p? egen helse. Vi skal v?re blide, im?tekommende og gi god service.0000Send som e-post
Del denne

Similar Posts