?konomi

Bombetrussel mot Siemens Hovedkontor i Oslo

Siemens mottok i dag en bombetrussel mot Hovedkontoret i Oslo. Trusselen har blitt oversendt politiet, og vi har tatt alle forh?ndsregler ved ? sende alle ansatte hjem, selv om vi forel?pig ikke vet om trusselen er reell.

Om Siemens
Siemens er en global akt?r som utvikler h?yteknologiske og innovative l?sninger for industri, energi, byer og helse. Selskapet er verdens st?rste leverand?r av b?rekraftige og milj?vennlige l?sninger, og over 40 prosent av omsetningen p? 82,4 milliarder euro kommer fra virksomhetens gr?nne portef?lje. I over 160 ?r har Siemens satt tydelige spor i utvikling av nye teknologil?sninger for hele verden, og med 360.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller selskapet en viktig rolle ogs? n?r det gjelder fremtidens utfordringer. Den norske virksomheten til Siemens har cirka 2000 medarbeidere fordelt p? 17 lokasjoner og omsetter for over 6 milliarder kroner. Det norske hovedkontoret, som er et av Norges mest energieffektive bygg, ligger i Oslo. 0000

A to już wiesz?  Siemens AG n?dde m?lene

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy