Biota Guard p? Schrödingers Katt

Biota Guard og labtesten som ble utf?rt i desember 2012 ved Sintef i Trondheim, sto p? sendeskjema hos Schrödingers Katt p? NRK1 torsdag 31.1.2013.
Biota Guard er stolte av ? tiltrekke seg oppmerksomhet fra vitenskapsprogrammet Schrödingers Katt. I desember 2012 bes?kte NRK og Eldrid Borgan oss under en labtest relatert til “Biota Guard Arctic prosjekt”. Her finner du reportasjen tilknyttet programmet om bl?skjell.
Og her finner du selve innslaget om Biota Guard p? Schrödingers Katt.
Biota Guard AS er et teknologi- og serviceselskap som tilbyr integrerte milj?overv?kningstjenester til olje-og gassindustrien.
De viktigste forretningsm?lene til Biota Guard AS er ? tilby industrier innenfor olje-, gass- og maritim- sektoren mulighet til ? forbedre sin milj?ledelsesevne. Biota Guard er utviklet med teknisk og ?konomisk st?tte fra norsk olje- og gassindustri. Ytterligere finansiering har blitt gitt av det norske forskningsr?d (Petromaks-programmet), Innovasjon Norge og Stiftelsen SR Bank N?ringsutvikling.
0000Send som e-post
Del denne

Authors

Related posts

Top