Beste masteroppgave i vann- og milj?teknikk til Torstein Dalen

RIFs fagutvalg for Vann- og milj?teknikk har gitt prisen for Beste masteroppgave innen Vann og milj?teknikk 2012 til Torstein Dalen fra NTNU. ?Torstein Dalens funn kan bidra til ny og bedre overvannsh?ndtering i fremtiden, noe som er viktig i lys av klimaendringene,?
sier RIFs fagutvalg for Vann- og milj?teknikk.
RIFs fagutvalg Vann- og milj?teknikk k?rer ?rlig den beste masteroppgaven innen vann og milj? avlagt ved Universitetet for milj?- og biovitenskap (UMB) eller Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Prisen best?r av et diplom og 10.000 kroner, og gikk i ?r til Torstein Dalen fra NTNU for oppgaven ?Hydraulisk dimensjonering av regnbed i kaldt klima ? Risvollan, Trondheim?. Dalen har f?tt karakteren A, s?rdeles tilfredsstillende, for oppgaven.

I statuttene for prisen ?Beste Masteroppgave Vann og milj?? legges det vekt p? at oppgaven skal v?re nytenkende, ha en nyhetsverdi og v?re praktisk og nyttig for r?dgiverbransjen. I juryens begrunnelse heter det blant annet at Torstein Dalens oppgave er et godt bidrag til ? belyse hvilke ytelser regnbed kan ha i kaldt klima. Han har identifisert betydningen av hydraulisk konduktivitet og
sammensetningen av filtermediet, sett i sammenheng med valg av planter. RIF mener at oppgaven er sv?rt interessant. Hans funn vil kunne bidra til nye og bedre elementer i fremtidens overvannsh?ndtering. Dette er ogs? viktig i arbeidet med ? m?te utfordringene som klimaendringene vil gi.

Torstein Dalen har skrevet to artikler om sine funn. Disse ble presentert i tidsskriftene Kommunalteknikk nr. 6-7, 2012 og Vann nr 4, 2012.

Hovedveileder var Sveinn T. Thorolfsson, og medveileder var PhD-kandidat Kim A. Paus. I deres begrunnelse for forslag til kandidat sier Thorolfsson: ?Besvarelsen tar opp tema som er lite utforsket i Norge og verden for ?vrig, nemlig funksjonen til regnbed i kaldt klima og dimensjonering av slike regnbed. Han bruker, som den f?rste i Norge, modellen RECHARGA for ? belyse dette fenomenet og s?ke etter konkrete dimensjoneringsverdier.?

Mer informasjon:
Ragnhild Nordmelan, leder for RIFs fagutvalg i vann- og milj?teknikk.
Tlf 926 34 822, [email protected]
Om RIF og fagutvalg:
R?dgivende Ingeni?rers Forening (RIF) er en frittst?ende bransjeforening for kunnskapsbedrifter med virksomhet innenfor r?dgivning, planlegging og prosjektledelse i bygg- og anleggsektoren. RIF har 8 fagutvalg innen fagomr?der som medlemsbedriftene er engasjert i. Fagutvalgene arbeider med rammebetingelser innenfor sine respektive markedsomr?der.

R?dgivende Ingeni?rers Forening (RIF) er en frittst?ende bransjeforening for kunnskapsbedrifter med virksomhet innenfor r?dgivning, planlegging og prosjektledelse i bygg- og anleggsektoren. Medlemsbedriftene har sin kjernekompetanse innen ingeni?rteknologi, arkitektur, prosjekt- og bedriftsledelse og IKT. Form?let til RIF er ? sikre best mulige vilk?r for RIF-medlemmene gjennom rammep?virkning, synliggj?ring av bransjens kjernekompetanse og verdiskapning. For ? styrke medlemsbedriftenes konkurransekraft og kompetanse, arbeider RIF med rammep?virkning og bist?r medlemsfirmaene med direkte tjenester som juridisk bistand, forsikringer, personalforvaltning, bransjeprognoser, l?nnsstatistikk og faglig utvikling. Alle RIF-firmaer er underlagt krav knyttet til faglig kompetanse og forretningskikk. De om lag 216 RIF-bedriftene sysselsetter til sammen 8400 personer i Norge.0000Send som e-post
Del denne

Authors

Related posts

Top