Vitenskap

Barn og smak

I prosjektet, som ledes av matforskningsinstituttet Nofima, deltar representanter for norske matprodusenter samt nasjonale og internasjonale forskningsinstitutt.
? For bedre ? forst? hva som former folks spisevaner, skal vi unders?ke utviklingen av smaksopplevelser, smakspreferanser og matvalg hos barn. Denne kunnskapen vil gi matprodusentene viktig innsikt som igjen bidrar til utvikling av sunn mat som barn foretrekker, sier forsker og leder for prosjektet Valerie Almli i Nofima.
Utvikling av den norske smaken
Ved ? f?lge 4-?ringer over en to-?rsperiode til de fyller 6 ?r vil forskerne se hvordan aksepten for ulike grunnsmaker (salt, s?tt, surt, bittert og umami) utvikler seg i lys av familiens matvaner. I tillegg ?nsker forskerne ? finne svar p? hvilke mategenskaper som samspiller og p?virker mataksept og matvalg for barn i alderen 6-8 ?r. Kunnskapen fra prosjektet skal brukes til ? utvikle en praktisk smaksguide med r?d om barns aksept av sunn mat rettet mot matindustrien og andre akt?rer.
Hovedm?let med prosjektet er ? etablere forskningsbasert kunnskap om mekanismer for smaksutvikling hos barn, for ? kunne stimulere forbruket av sunn mat basert p? norske r?varer.
Fakta om prosjektet
Prosjektet, Utvikling av den norske smaken: Barn og preferanser for norsk mat, er et fire?rlig prosjekt som ledes av Nofima ved prosjektleder og forsker Valerie Almli. ?vrige deltakere i prosjektet er INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), Universitetet i Oslo (b?de Det medisinske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet), M?ltidets Hus v/NCE Culinology, Bama, Norgesm?llene, Tine, Kavli og Orkla Foods.
Prosjektet er finansiert av Fondet for forskningsavgift p? landbruksprodukter og Forskningsmidler over Jordbruksavtalen (FFL/JA), Orkla Foods, Tine Norgesm?llene, Kavli, Bama og M?ltidets Hus v/NCE Culinology. Det er et kompetanseprosjekt for n?ringslivet (KPN) og p?g?r ut 2017.

Om Nofima
Matforskningsinstituttet Nofima driver forskning og utvikling for akvakulturn?ringen, fiskerin?ringen og matindustrien.
Instituttet har om lag 370 ansatte og en ?rlig omsetning p? dr?yt 500 millioner kroner.
Nofima AS har hovedkontor i Troms?, og forskningsvirksomhet p? Aver?y, i Bergen, Stavanger, Sunndals?ra, Troms? og p? ?s.0000Send som e-post
Del denne

Similar Posts