Teknologi

Arbeidstilsynet satser p? sykehusene

Arbeidstilsynet satser p? sykehusene
31-01-2014 14:51 Den norske legeforening Ledere, tillitsvalgte og verneombud var invitert til avspark for Arbeidstilsynets satsing i sykehusene. Konferansen ble holdt p? NHOs konferansesenter i Oslo.

Ledere, tillitsvalgte og verneombud var invitert til avspark for Arbeidstilsynets satsing i sykehusene. Konferansen ble holdt p? NHOs konferansesenter i Oslo.

Under konferansen, som fant sted onsdag denne uken, presenterte Arbeidstilsynet rammene rundt sin satsing. I tillegg delte arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden sine erfaringer om samarbeid om utvikling av eget arbeidsmilj?.

Viktig med ?penhet
Legeforeningens generalsekret?r, Geir Riise, holdt innlegg der han understreket at ?penhet er alfa og omega for et godt arbeidsmilj?. Riise vektla betydningen av en ledelse som prioriterer arbeidet med arbeidsmilj?, og sammenhengen mellom godt arbeidsmilj? og god kvalitet p? tjenestene. Han pekte ogs? p? at det er avgj?rende at de ansatte har trygghet i ansettelsesforholdet sitt for ? kunne etablere en ?penhetskultur.
Satsingen omfatter b?de helseforetak og private sykehus. Arbeidstilsynet vil rette spesiell oppmerksomhet mot m?ten samarbeidet mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud fungerer i praksis.
Kan gi enda bedre sykehus
Hanne Gillebo-Blom er Legeforeningens og Akademikernes representant i en partssammensatt gruppe, hvor Arbeidstilsynet, arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden har samarbeidet om premissene for Arbeidstilsynets satsing i sykehusene.
– Alle representantene i samarbeidsgruppen, med unntak av Spekter, har v?rt positive til Arbeidstilsynets valg av sykehus som eget satsingsomr?de i 2014. Denne satsingen gir helseforetakene mulighet til ? bli enda bedre! Vi har gitt v?re synspunkter p? hvilke tema Arbeidstilsynet b?r konsentrere seg om, og vi oppfatter Arbeidstilsynet som sv?rt lydh?re, sier Blom.
Arbeidstilsynet skal i l?pet av 2014 utf?re s?kalte revisjoner ved syv utvalgte sykehus/ helseforetak. Det er enn? ikke avklart hvilke sykehus som f?r bes?k av tilsynet.
Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

A to już wiesz?  Gruvekontrakt med LKAB for Veidekke og EuroMining

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy