Apotek 1 med nytt storkonsept i Stavanger

15. november lanserer Apotek 1 for aller f?rste gang et storkonsept apotek i Stavanger. Apoteket skal v?re flaggskip og pr?veprosjekt for tilsvarende konsepter i resten av landet.Samtidig testes et helt nytt navigasjonskonsept for at kundene lettere skal kunne orientere seg.
– Apoteket har g?tt fra ? v?re et sted hvor du hentet resepten din, til ? bli et sted hvor du f?r helhetlig r?dgivning p? helse, kosthold, bruk av legemidler og medisinering. Dette konseptet tror vi representerer fremtidens apotek; stort utvalg kombinert med personlig r?dgivning. Vi ?nsker ? b?de med bredt utvalg av gode produkter, og engasjerte medarbeidere som bryr seg om hver enkelt kunde som kommer i apoteket ? ? vise at vi virkelig st?r for tanken om at v?r kunnskap er kundens trygghet, sier Knut Arne Colbj?rnsen, kjededirekt?r i Apotek 1.
Det nye apoteket er p? 400 kvm, hvorav 250 kvm er selvvalgsomr?de som skal ha fokus p? 4 kjerneomr?der:
Tradisjonelt apoteksfokus: Reseptfrie legemidler med produkter knyttet til mage/tarm, medisinske forbruksartikler til stell av s?r m.m.
Hudpleie: et eget omr?de med fokus p? trygge og gode produkter innenfor helse- og hudpleiesegmentet
Kampanjer: En egen handlegate med fokus p? m?nedlige kampanjer og sesongkampanjer
Reise: Apoteket har en viktig rolle i forhold til produkter og hjelpemidler som kan hindre en ferie ? g? fullstendig i toalettet (bokstavelig talt). Derfor blir mye plass i storkonseptet viet muligheten for ? sikre seg f?r avreise.
Nye produktomr?der p? apoteket
Det nye apoteket p? Madlatorget har f?tt Norges st?rste selvvalgsomr?de i apotekssammenheng. Form?let med dette er ? kunne synliggj?re bredden av produkter i apotekets sortiment, samt ? gi kundene st?rst mulig grad av valgfrihet – b?de n?r det gjelder pris og egenskaper for produktene.
– Valgfrihet og variasjon er noe vi vet kundene v?re er opptatt av. For ? ta dette p? alvor har vi derfor satt sammen et bredt spekter innen ulike segmenter. Derfor har vi ogs? tatt inn 2 gulvreoler med make-up-produkter. Dette er et nytt omr?de for oss i Apotek 1, men er tatt inn for ? gi et mer fullverdig sortiment innen hudpleie, forteller Colbj?rnsen.
Tar i bruk ny designmanual for apotek
Storkonsept-apoteket er ogs? det f?rste i Apotek 1-kjeden som tar i bruk ny designmanual for butikkene. Her er det gjort justeringer p? fargevalg og innredningslementer, samt materialvalg p? gulv og vegger. Apoteket vil ogs? f? ekstra kapasitet til ekspedering av resepter, med flere resepturer enn andre, tradisjonelle apotek. Det nybygde apoteket vil ogs? ta i bruk nye innredningselementer som setter kundem?te og skreddersydd r?dgivning i fokus.
– Vi har laget helt nye kasser i resepturen som er mer tilpasset hverdagen i apoteket. De nye kassene gir muligheter for lettere tilgang til ofte solgte mersalgsprodukter og r?dgivningsmateriell, samtidig som de er smartere utformet med tanke p? plassering av kassesystemer, datamaskiner, ledninger. Vi har v?rt veldig opptatt av god ergonomisk utforming, og har f?tt mange gode tilbakemeldinger fra medarbeidere som vi har tatt h?yde for med det nye designet, forteller ?yvind Rydland som er leder for kategoriutvikling i Apotek 1-kjeden.
Tester ny butikknavigasjon
For ? lette m?ten kundene orienterer seg i apotekene, skal ogs? et nytt navigasjonskonsept testes ut. Det tredelte konseptet, vil ha ny toppkommunikasjon for ? kunne lette orienteringen mellom apotekets ulike seksjoner. Innen hver seksjon vil ny hyllenavigasjon gj?re det lettere ? finne frem til sortiment og produktgrupper. I tillegg skal de settes opp mer informasjon om de enkelte produktene p? hver hyllekant.
– Jo bedre kunnskap de har, jo bedre valg kan kundene v?re ta. Vi vil derfor bruke mye tid p? ? lage tydelige informasjonsetiketter til hvert produkt, med informasjon vi tror er viktig og lett forst?elig, forteller Colbj?rnsen.
Ytterligere informasjon
Knut Arne Colbj?rnsen, tlf 918 66 061
?yvind Rydland, tlf 970 51 019
Apotek 1 er landets st?rste og ledende apotekkjede, og har i dag over 280 apotek spredt over hele landet. V?r ambisjon er ? v?re best for v?re kunder. Et av v?re viktigste fortrinn er at vi er flinke til ? gi kundene nyttige r?d og tips – som de har behov for og tillit til. Vi er kunnskapsrike, har stor faglig tyngde og oppdaterer v?r kunnskap for ? kunne formidle r?d og produktkunnskap p? en best mulig m?te.
V?re verdier er at vi skal v?re p?litelige og engasjerte medarbeidere, som viser respekt og diskresjon i v?rt arbeid. Vi i Apotek 1 ?nsker ? v?re en viktig faktor i helsetjenesten. Hos oss skal kundene f? inspirasjon og bli motivert til ? ta vare p? egen helse. Vi skal v?re blide, im?tekommende og gi god service.0000Send som e-post
Del denne

Authors

Related posts

Top