Vitenskap

Apotek 1 ?pner sitt apotek nummer 300!

Landets st?rste apotekkjede ?pner 2.juni Apotek 1 Elverum. Det blir kjedens apotek nummer 300. Da apotekmonopolet ble opphevet med ny apoteklov i 2001 var det 397 apotek. Medregnet Apotek 1 Elverum teller dagens apotek 774. ?Dette er en utvikling som kommer kundene til gode, sier administrerende direkt?r i Apotek 1 ?yvind Winther.
Vellykket lovendring
Siden omreguleringen i 2001 er antall innbyggere per apotek halvert. ?pningstidene er betydelig utvidet, og ventetidene har g?tt ned. Apotekkjedene har bidratt sterkt til at vi i dag har blant Europas billigste reseptpliktige legemidler.
-Politikerne har f?tt det de ?nsket da de endret apotekloven, sier Winther. Den stolte kulturen som er bygget opp i apotekbransjen gjennom 400 ?r, har vi klart ? ta med oss videre inn i moderne tid. Samtidig har vi utviklet et bedre og mer effektivt tjeneste- og produkttilbud, og vi nyter sv?rt h?y tillitt blant v?re kunder. Han forteller at 3000 medarbeidere i Apotek 1, de fleste helsepersonell, hvert ?r forvalter 20 millioner kundebes?k og ekspederer 15 millioner resepter.
Markedsleder
Apotek 1 Norge har siden etableringen i 2001 hatt sv?rt god vekst, og er i dag Norges ledende og mest l?nnsomme apotekkjede med over 40% markedsandel. Winther forteller at Apotek 1 skal fortsette ? vokse, men at ombygginger og flytting av eksisterende apotek er vel s? viktig.
?Som landets ledende apotekkjede er vi opptatt av ? kontinuerlig utvikle gode apotekkonsept og ha gode beliggenheter og moderne lokaler som b?de ansatte og kunder trives i, sier Winther.
L?ser helseproblemer
Kjededirekt?r i Apotek 1 Knut Arne Colbj?rnsen forteller at de apotekansatte hver dag l?ser tusenvis av sm? og store helseproblemer. Apoteket har g?tt fra ? v?re et sted hvor du hentet resepten din, til ? bli et sted hvor du i tillegg til trygge produkter ogs? f?r helhetlig r?dgivning om bruk av legemidler, helse og velv?re.
-Basis for all v?r r?dgivning og alle v?re kundem?ter er fagkunnskap, og det vil det alltid v?re, sier Colbj?rnsen. Apotek 1 jobber systematisk med kvalitetsutvikling og faglig oppdatering for v?re ansatte, og jeg er trygg p? at vi leverer langt bedre p? kvalitet og faglighet i dag enn i 2001.
Tror p? ?kt bruk av farmas?ytisk kompetanse
Feil og uheldig legemiddelbruk koster minst 1000 menneskeliv og milliarder av kroner hvert ?r. Tverrfaglige legemiddelgjennomganger for pasienter i sykehjem og hjemmetjenesten er tiltak man vet reduserer disse dystre tallene. Apotek 1 har de siste ?rene bygget opp slik kompetanse gjennom oppdrag for blant annet Oslo Kommune.
-V?r tilgjengelighet og kompetanse om legemiddelbruk er nyttige redskaper i verkt?ykassa n?r myndighetene skal bygge en b?rekraftig helsetjeneste for fremtiden, sier Colbj?rnsen. Vi skal fortsette ? utvikle tjenester som m?ter kundens behov n? og i fremtiden, og som utnytter v?rt fortrinn som landets st?rste arbeidsgiver for farmas?yter.
Apotek 1 Norge er en del av Apotek 1 Gruppen som ogs? omfatter grossistvirksomhet og landets st?rste produsent av legemidler pakket i multidose. I 2013 vant Apotek 1 landets to st?rste kommunale legemiddelanbud, og leverer n? legemidler og multidose til over 300 av landets kommuner.
Apotek 1 er landets st?rste og ledende apotekkjede, og har i dag 300 apotek spredt over hele landet. Kjernen for v?r virksomhet er kompetanse og kvalitet. V?r ambisjon er ? leve opp til v?rt slagord ?V?r kunnskap- din trygghet? i alle v?re kundem?ter. Apotek 1 sine kunnskapsrike medarbeidere skal gjennom sin r?dgivning og oppf?lging skape bedre helse og ?kt velv?re for v?re kunder.

450440Send som e-post
Del denne

Similar Posts