Vitenskap

Antall turnusplasser m? ?kes

Legeforeningen har gjennomg?tt tallene i Helsedirektoratets rapport om fremtidig behov for turnusstillinger og mener at forslaget om ? kutte i antall stillinger er fattet p? mangelfullt grunnlag.
Dette g?r frem i et brev Legeforeningen har oversendt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 13. mars. I rapporten ?Oppf?lging av turnusordningen for leger ? oppdrag om vurdering av antall turnusstillinger? foresl?r Helsedirektoratet ? kutte antall turnuslegestillinger fra 950 til 800. Forslaget samsvarer ikke med prognoser fra Statistisk Sentralbyr? (SSB), eller med Helsedirektoratets egne tall fra 2011.
Leger som g?r av med pensjon
Helsedirektoratet la selv til grunn i sin prognose fra 2011 at det ?rlig vil g? av omtrent 530 leger med pensjon. Legeforeningen kan ikke se at Helsedirektoratet har tatt hensyn til pensjonsavgang i rapporten som ble presentert Helse- og omsorgsdepartementet i januar, 2014.
I den siste rapporten viser direktoratets tall et behov for mellom 460 og 640 ?rsverk ?rlig frem mot 2035. Dersom pensjonsavgangen hadde blitt inkludert i beregningene f?r man et behov p? mellom 990 og 1170 leger. Dette siste anslaget samsvarer med SSBs egne prognoser og Helsedirektoratets tidligere fremskrivninger.
Etterlyser mer informasjon
Legeforeningen etterlyser i sitt brev til HOD utfyllende informasjon om hvilket tallgrunnlag direktoratet har basert sine beregninger om turnusplasser og spesialistbehov p?.
– Det er uakseptabelt at antall turnusplasser foresl?s redusert fra 950 til 800. Vi mener tvert i mot at det er et behov for ? ?ke antall turnusplasser med minimum 2 prosent ?rlig. I tillegg viser v?re egne beregninger at vi m? begynne arbeidet med ? ?ke utdanningskapasiteten innen en rekke spesialiteter, sier Johan Torgersen, leder i Yngre legers forening.
Legeforeningen ber i sitt brev til HOD om et m?te for ? diskutere Helsedirektoratets rapport og det fremtidige legebehovet n?rmere.
Legeforeningens brev til HOD er tilgjengelig via denne lenken

Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Similar Posts