Allmennmedisinsk v?ruke 2014 er i gang

V?ruka byr p? en rekke faglig relevante kurs, seminarer og m?ter. I tillegg er det i ?r duket for debatt om helsejournalistikk.
V?ruka varer fra mandag 5. mai til fredag 9. mai og arrangeres av Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og Allmennlegeforeningen (AF). Deltakere fra hele landet samles for ? diskutere, l?re og vedlikeholde sine kunnskaper om det allmennmedisinske faget.
Ledelse p? timeplanen
Ledelse er et av mange viktige temaer som vil diskuteres under V?ruka. Allmennlegeforeningen har i samarbeid med Universitetet i Oslo utviklet et eget kurs for leger i prim?rhelsetjenesten. Kurset vil ta for seg en rekke problemstillinger som kan oppst? n?r man driver eller jobber ved et legekontor.
Kurset vil v?re en kombinasjon av forelesninger, arbeid i grupper og case. M?let er ? finne ut hvordan ? lede et legekontor med fokus p? samarbeid, utvikling og godt arbeidsmilj?.
Helsepolitisk debatt om helsejournalistikk
NFA arrangerer under V?ruka kurs om overdiagnostikk, et tema som ogs? har v?rt gjenstand for stor offentlig diskusjon. Form?let er ? stimulere til refleksjon over hvordan ? endre praksis for ? redusere overdiagnostikk og den un?dvendige behandlingen dette kan medf?re.
I forbindelse med NFAs ?rsm?te 7. mai arrangeres det en egen helsepolitisk debatt. Sp?rsm?let som skal diskuteres i plenum er ?Opplyst eller utrygg – hvordan kan media og leger samarbeide for ? gj?re helsejournalistikken bedre??. Hilde Marie Tvedten fra Dagbladet og Anette Fosse, fastlege i Mo i Rana, innleder selve debatten.
Allmennlegeforeningens landsr?dsm?te finner sted torsdag 8. mai.
N?rmere informasjon om resten av programmet under V?ruka finner du ved ? f?lge denne lenken.

Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Authors

Related posts

Top