Vitenskap

Akvakultur og ny teknologi

28-03-2014 14:42 Fram Flora FLO Marine AS, Fram Flora AS og Sparebanken Vest arrangerer seminar i Flor? for oppdrettsn?ringen 24.-25. april 2014. Tema for seminaret er bruk av ny teknologi i oppdrettsn?ringen, samt framtidsutsikter for bransjen.

Akvakultur og ny teknologi
I april samles oppdrettsnorge og forvaltning til seminar i Flor? for ? l?re om ny teknologi, nye muligheter for akt?rene i bransjen, samt hvordan innovasjon kan v?re en drivkraft for videreutvikling av oppdrettsn?ringen. S?rlig fokus rettes mot lukket oppdrettsteknologi.
Det er knyttet stor spenning til innholdet ved seminaret – kanskje s?rlig til hva Alf Helge Aarskog fra Marine Harvest mener om fremtidig utvikling for n?ringen i sitt innlegg; Muligheter og utfordringer fremover. 6 innovative og fremtidsrettede l?sninger for lukket oppdrettsteknologi vil bli presentert p? seminaret, som alternativer til konvensjonelle ?pne anlegg. Det blir ogs? spennende innlegg fra blant andre Ingrid Hegg? fra Stortingets N?ringskomité, fylkesordf?rer i Sogn og Fjordane ?shild Kjelsnes, og H?yres Ole Trellevik. Innleggene for ?vrig skal gi en balansert fremstilling og sammenligning av ?pne og lukkede l?sninger.

Fram Flora AS er Norges vestligste n?ringsselskap, og er regional industriinkubator i regi av SIVA.0000Send som e-post
Del denne

A to już wiesz?  Sterk resultatfremgang for Veidekke

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy