Vitenskap

Akademikerne helse bryter forhandlingene med Spekter

Akademikerne helse har i dag brutt forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter om ny overenskomst (hovedtariffavtale) for helseforetakene. Oppgj?ret g?r n? til mekling.
– Dette oppgj?ret dreier seg om norske sykehus skal innf?re mer sentralstyring og kontroll, eller om vi skal fokusere p? samarbeid og ? finne gode lokale l?sninger. Akademikerne er, i likhet med regjeringen, opptatt av at det enkelte sykehus skal f? st?rre lokal handlefrihet. Det vil gi pasientene det beste tilbudet, sier forhandlingsleder i Akademikerne helse Rune Fr?yland.
Fr?yland peker p? at det er godt dokumentert at gode l?sninger og ?kt produktivitet i offentlig sektor forutsetter ?kt lokal frihet for ledere og ansatte.
– Tiden er overmoden for en bred tillitsreform. Ikke minst m? arbeidsmilj?lovens hovedregel om faste stillinger ogs? gjelde for sykehusene. Dette m? reflekteres i det nye avtaleverket, sier han.
Meklingsfrist blir trolig ved midnatt 24. august.
Kontaktperson:Forhandlingsleder Rune Fr?yland, mob. 450 30 522.
Se ogs? Akademikernes nettsider for n?rmere informasjon.

Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy