Vitenskap

? drive butikk med mobilen

02-07-2014 07:15 Nordea Bank Norge ASA Nordmenn dropper kontantene til fordel for kort, og det blir viktigere og viktigere for sm?bedriftene ? henge med i de digitale svingene. Mobile l?sninger blir stadig mer integrerte i det ? drive butikk.

Nordmenn dropper kontantene til fordel for kort, og det blir viktigere for sm?bedriftene ? henge med i de digitale svingene. Mobile l?sninger blir stadig mer integrerte i det ? drive butikk.
Én av fire av oss har aldri kontanter i lommeboken, og et f?tall av oss bruker kontanter mer enn to ganger i uken. Det viser en unders?kelse gjort av MMI for Evry. I dag brukes kontanter oftest til sm?kj?p hvor det ikke er lagt opp til enkel bruk av elektroniske betalingsl?sninger. De siste prosentene kontantbruk norske forbrukere har i dag dreier seg i hovedsak om i situasjoner der det mangler alternativer.
Det er sm?bedriftene som taper p? ikke ? tilby kortbetaling. Tradisjonelle betalingsl?sninger kan fort bli veldig kostbare for sm?bedriftene og idrettslagene. Nordea er den f?rste banken i Norden som samarbeider med iZettle ? et produkt som med oppkobling mot mobilen og nettilgang gj?r at du kan ta betalt rett inn p? konto. iZettle ? et produkt som med oppkobling mot mobilen og nettilgang gj?r at du kan ta betalt rett inn p? konto.
Mot en kontantl?s verden
– Dette produktet er av stor verdi for sm?akt?rer og enkeltmannsforetak. Ikke minst er det en vesentlig enklere og billigere m?te ? ta betalt p? for idrettslag og sesongbedrifter, sier leder for kundeservice og Bedriftssenteret i Nordea, ?istein Gamst Sandlie.
iZettle er lagt opp for ? kunne brukes hvor som helst i verden. Og det er ikke noe i veien for ? bruke dette i en hvilken som helst butikk, av en hvilken som helst st?rrelse.
– Verden blir mer og mer kontantl?s, noe som kan by p? utfordringer for de minste bedriftene. Vi ?nsker at det skal bli enklere for de sm? bedriftene ? drive p? en kostnadseffektiv og konkurransedyktig m?te. Ved ? samarbeide med en tilbyder som iZettle underst?tter vi den mobiliteten og enkelheten som mange av kundene v?re ettersp?r, sier Sandlie.
Visste du at:
Etter islendingene er nordmenn de som bruker betalingskort hyppigst og er blant de som sjeldnest bruker kontanter ved varekj?p. If?lge Finansforbundet koster nordmenns kontantbruk mer enn 3,5 milliarder kroner hvert ?r. I tillegg underst?tter kontantbruk kriminalitet, alt fra ran til korrupsjon og underslag. P? andre siden av grensen finnes det foretak som ikke tar i mot kontanter i det hele tatt. For eksempel har de aller fleste busselskapene i Sverige satt kontantstopp.

A to już wiesz?  Byggingen godt i gang p? Spydeberg N?ringssenter

Nordea har rundt 11 millioner kunder, rundt 1.400 salgskontorer og er blant de ti st?rste fullservice bankene i Europa m?lt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert p? NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsinki og K?benhavn.

0190860Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy