? brenne for folks liv og helse

– Hvis politikere og toppledere setter egne behov for resultater foran pasientens behov for gode og trygge tjenester, da er det Legeforeningens jobb ? v?re en kile som sl?r sprekker i glansbildet, sa president Hege Gjessing i sin ?pningstale til landsstyret.
– Da m? vi s?rge for ? bringe fram i lyset de utfordringene som er til hinder for god ivaretagelse av alle som har behov for helsehjelp og peke p? hva som er de beste l?sningene for ? sikre h?y faglig standard over hele Norge, for alle.
– Det er grunnen til at vi ble leger og til at vi engasjerer oss i Legeforeningen ? og til at vi har kommet hit til Soria Moria, fastslo Gjessing da hun ?pnet Legeforeningens 127. landsstyrem?te tirsdag formiddag.
Gjessing understreket at faget alltid skal v?re i sentrum gjennom h?y tillit og godt samarbeid. – Derfor er en av Legeforeningens aller viktigste oppgaver ? v?re den stemmen som h?yt og klart formidler det leger, sykepleiere og andre ansatte i helsetjenesten forteller oss om problemer, utfordringer og barrierer, og hva som er de beste l?sningene for ? sikre h?y faglig standard over alt og for alle.
Hun trakk ogs? frem noen forutsetninger som m? ligge til grunn og fungere godt for at faget og fagvurderingene virkelig skal kunne v?re i sentrum: Verdier og etikk, ledelse og styring, visjoner og planer, samarbeid og kommunikasjon.
– De tre dagene vi har foran oss her p? landsstyrem?tet skal vi bruke til ? utvikle helsepolitikk og til ? bestemme retningen for Legeforeningens arbeid. Hovedtemaene i ?r er legevakt, legerollen i kvalitetsarbeid, spesialiststruktur og ledelse. M?let er bedre helsetjenester, faget i sentrum, bort med overstyring og kontroll og ?kt tillit til fagfolkene som alltid er i front, avsluttet Hege Gjessing.
Gjessing sin ?pningstale er tilgjengelig p? hjemmesiden til Legeforeningen.
Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Authors

Related posts

Top