Milj?

6 av 10 vil teste hjertehelsen

N? kan du for f?rste gang teste risikoen for hjerte- og karsykdom i apotek
1 av 3 norske kvinner d?r av hjerte- og karsykdommer. ? For mange kommer hjertesykdom som lyn fra klar himmel. Manglende kunnskap om egen risiko gj?r at livsviktige, forebyggende tiltak uteblir. Risikotesten vi tilbyr kan redde liv, sier Hilde Drevland, kommunikasjonssjef i Apotek 1.

Fra tirsdag 26. februar til tirsdag 5. mars kan du teste din risiko for hjerte- og karsykdom ved samtlige Apotek 1 i Norge.

En unders?kelse Sentio Research har gjennomf?rt for Apotek 1, viser at sv?rt f?, kun 15 prosent, tror de er i risikosonen for ? utvikle hjerte- og karsykdom. 6 av 10 (59 prosent) ?nsker ? avdekke sin risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom n?r dette enkelt kan gjennomf?res i apotek. Annenhver nordmann (51 prosent) mener det er viktig ? ha kjennskap til egen risiko knyttet til hjerte- og kar.
– Ettersom hjerte- og karsykdom kan f? sv?rt dramatiske konsekvenser ?nsker folk ? teste egen risiko n?r de f?rst blir oppmerksom p? denne muligheten. Risikoen for hjerte- og karsykdom er ofte ukjent for mange. Testing i apotek vil derfor kunne gi livsviktig informasjon, sier Drevland.
Ukjente symptomer
Hvert ?r f?r mellom 12.000 og 15.000 nordmenn akutt hjerteinfarkt. Overraskende for mange, rammes flere kvinner enn menn av hjerteproblemer. Mange opplever helt andre symptomer enn de som generelt forbindes med hjerteproblemer: smerter i brystet.
– S?rlig kvinner opplever symptomene helt annerledes enn menn. De som ikke kjenner sin egen hjertehelse og hvilke risikofaktorer og symptomer de skal lete etter, mister derfor muligheten til ? gj?re enkle, forebyggende grep, sier Drevland.
Apotekene tilh?rer f?rstelinjen i helsevesenet og har kompetente medarbeidere som kan gi kunnskap og r?dgivning til kunder med ulike behov. Apotekansatte som gjennomf?rer risikotesten knyttet til hjerte- og karlidelser, har blitt kurset av Feiringklinikken i regi av LHL for ? f? spisskompetanse p? omr?det.
————————————————————————————————————-

Apotek 1 er landets st?rste og ledende apotekkjede, og har i dag over 280 apotek spredt over hele landet. V?r ambisjon er ? v?re best for v?re kunder. Et av v?re viktigste fortrinn er at vi er flinke til ? gi kundene nyttige r?d og tips – som de har behov for og tillit til. Vi er kunnskapsrike, har stor faglig tyngde og oppdaterer v?r kunnskap for ? kunne formidle r?d og produktkunnskap p? en best mulig m?te.
V?re verdier er at vi skal v?re p?litelige og engasjerte medarbeidere, som viser respekt og diskresjon i v?rt arbeid. Vi i Apotek 1 ?nsker ? v?re en viktig faktor i helsetjenesten. Hos oss skal kundene f? inspirasjon og bli motivert til ? ta vare p? egen helse. Vi skal v?re blide, im?tekommende og gi god service.0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy