18 m?neder progresjonsfri overlevelse for ALK+ NSCLC-pasienter med ny medisin, viser ny studie.

FOR HELSEJOURNALISTER

Novartis presenterte i helgen nye data for progresjonsfri overlevelse (PFS) fra 246 ALK+, ikke-sm?cellet lungekarsinom-pasienter (NSCLC) som har f?tt behandling med Zykadia (ceritinib).
Resultatene ble presentert p? kreftkonferansen European Society for Medical Oncology (ESMO) i Madrid. Dataene viste blant annet at:
En gjennomsnittlig PFS p? mer enn 18 m?neder hos pasienter med ALK+, ikke-sm?cellet lungekarsinom som ble behandlet med Zykadia (ceritinib) som sin f?rste ALK-hemmer. Dette er den lengste rapporterte PFS for denne pasientgruppen noensinne, hvor de fleste pasientene tidligere ogs? har blitt behandlet med kjemoterapi.1

Zykadia oppn?dde en samlet responsrate (ORR) p? 61,8% og median PFS p? 9 m?neder hos alle pasienter uavhengig av tidligere behandling med ALK-hemmer.1

Lignende resultater ble observert hos pasienter med hjernemetastaser, som ytterligere demonstrerer Zykadias evne til ? im?tekomme denne betydelige behandlingsutfordringen.2

Zykadia er tilgjengelig i USA og er i ferd med ? autoriseres i flere deler av verden, blant annet i EU. Legemidlet vil sannsynligvis bli tilgjengelig i Norge i l?pet av 2015.

Link til hele teksten (engelsk)
Link til hele teksten (norsk)
? Dette er imponerende data for pasienter som ikke er tidligere behandlet med ALK-hemmer, samt at vi ser en betydningsfull effekt hos de som har progrediert etter behandling med ALK-hemmer. Effekten vi ser hos pasienter med hjernemetastaser er ogs? klinisk betydningsfull. Totalt sett understreker disse resultatene viktigheten av ? lete etter pasienter med ALK-positiv sykdom, som er en liten undergruppe av de med lungekreft, kommenterer Odd Terje Brustugun, overlege ved lungekreftenheten, avdeling for kreftbehandling ved Oslo Universitetssykehus – Radiumhospitalet.
For mer informasjon:
Tarje Bergdahl, medisinsk sjef, Novartis Onkologi Norge
Tlf. 913 74 469, Email: [email protected]
Odd Terje Brustugun,overlege ved lungekreftenheten, avdeling for kreftbehandling ved Oslo Universitetssykehus – Radiumhospitalet. Email: [email protected]
NO1409250283
Om ALK+ NSCLC
Rundt 2-7% av alle pasienter med NSCLC b?rer p? det kreftfremkallende ALK-genet.3 Disse pasientene har spesielt nytte av m?lrettet behandling med ALK-hemmere. Pasienter med ALK+ NSCLC er ofte yngre enn den gjennomsnittlige NSCLC-pasienten og har i mange tilfeller aldri v?rt r?ykere.4
Om Zykadia
Zykadia (ceritinib) er indisert for behandling av pasienter med ALK+ metastatisk NSCLC som har progrediert med eller er intolerante mot crizotinib. Denne indikasjonen er godkjent i USA under en akselerert godkjenning basert p? svulstens responsrate og responsens varighet. En forbedring av overlevelse og sykdomsrelaterte symptomer har ikke blitt etablert. Videre godkjenning for denne indikasjonen kan v?re betinget av videre verifikasjon og beskrivelse av den kliniske nytteeffekten i bekreftende studier. Zykadia (ceritinib) er tilgjengelig i USA og er i ferd med ? autoriseres i flere deler av verden, blant annet i EU. Legemidlet vil sannsynligvis bli tilgjengelig i Norge i l?pet av 2015.
Referanser
1. Felip E, et al. Efficacy and Safety of Ceritinib in Patients (pts) with Advanced Anaplastic Lymphoma Kinase (ALK)-rearranged (ALK+) Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC): An Update of ASCEND-1. Abstract #1295P. Eur. Soc. of Clin. Onc. ESMO 2014 Congress, Madrid, ES.
2. Shaw A, et al. Evaluation of Ceritinib-treated Patients (pts) with Anaplastic Lymphoma Kinase rearranged (ALK+) Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) and Brain Metastases in the ASCEND-1 study. Abstract #1293P. Eur. Soc. of Clin. Onc. ESMO 2014 Congress, Madrid, ES.
3. National Comprehensive Cancer Network (NCCN). NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines): Non-Small Cell Lung Cancer. NCCN 2014 3:1-148.
4. Shaw A, et al. Targeting Anaplastic Lymphoma Kinase in Lung Cancer. Clin Cancer Res 2011;17:2081-2086.

Om Novartis
Novartis er et globalt selskap med hovedsete i Basel i Sveits. Novartis utvikler nye medisiner og behandlingsmetoder som forlenger liv og ?ker livskvalitet. Novartis tilbyr en bred portef?lje best?ende av innovative medisiner, ?yepleie, kostnadsbesparende generiske legemidler, forebyggende vaksiner, diagnostiske verkt?y, reseptfrie legemidler (OTC) og veterin?rprodukter. Novartis er det selskapet i verden som utvikler flest nye legemidler. I 2012 oppn?dde gruppen et netto salg p? USD 56,7 milliarder, med en FOU-satsning p? hele USD 9,3 milliarder. Selskapets viktigste oppgave er ? s?rge for at pasienter har tilgang til de nyeste og beste medisinene. Novartis har mer enn 130 000 ansatte i over 140 land. 120 medarbeidere jobber i Novartis Norge som har kontorer i Nydalen i Oslo. Se ogs? v?re hjemmesider www.novartis.no og f?lg oss p? Twitter @Novartis p? http://twitter.com/novartis

0000

Authors
Tags , , ,

Related posts

Top