Tag Archives: ZYTIGA

ZYTIGA? og prednison forlenger total overlevelse hos pasienter med metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft som ikke tidligere er behandlet med kjemoterapi

ZYTIGA? og prednison forlenger total overlevelse hos pasienter med metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft som ikke tidligere er behandlet med kjemoterapi

Sluttanalyse av fase III-studien COU-AA-302, presentert ved ESMO-konferansen, 2014 (European Society for Medical Oncology). Beerse, Belgia 28. september, 2014 ? Janssen-Cilag International NV annonserte i dag at data fra sluttanalysen av fase III-studien COU-AA-302 viser at ZYTIGA? (abirateronaat) og prednison hos menn med kjemoterapi-naiv, metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft gir en signifikant ?kning…

Oppdaterte data viser at ZYTIGA? i kombinasjon med Prednisolon forsinker sykdomsprogresjonen av metastaserende kastrasjonsresistent prostatakreft hos pasienter som ikke tidligere har f?tt kjemoterapibehandling.

Beerse, Belgia, 13 februar, 2013. Janssen Research & Development, LLC [Janssen] har presentert oppdaterte data som viser at ZYTIGA? (Abirateronaat) i kombinasjon med Prednisolon fortsatte ? vise statistisk signifikant forbedring i sykdomsprogresjonen, sammenlignet med placebo i kombinasjon med Prednisolon. Resultatet viser ogs?…

ZYTIGA? og prednison forlenger total overlevelse hos pasienter med metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft som ikke tidligere er behandlet med kjemoterapi

Sluttanalyse av fase III-studien COU-AA-302, presentert ved ESMO-konferansen, 2014 (European Society for Medical Oncology). Beerse, Belgia 28. september, 2014 ? Janssen-Cilag International NV annonserte i dag at data fra sluttanalysen av fase III-studien COU-AA-302 viser at ZYTIGA? (abirateronaat) og prednison hos menn med kjemoterapi-naiv, metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft gir en signifikant ?kning…
Top