Tag Archives: Twitter Novartis

Oppdaterte nasjonale retningslinjer for behandling av kronisk myelogen leukemi (KML)

Oppdaterte nasjonale retningslinjer for behandling av kronisk myelogen leukemi (KML)

(FOR HELSEJOURNALISTER) I de nye nasjonale retningslinjene stilles det n? strengere krav til bedre respons p? medisinsk behandling av KML. Hvis pasienten ikke har n?dd effekt-milep?len MR3,0 (IS 0,1 %) innen 12 m?neder, b?r et bytte av medikament vurderes.1 Nyere andregenerasjonsmedikamenter l?ftes frem i st?rre grad.2 Nasjonalt handlingsprogram for behandling av kronisk myelogen leukemi (KML) ble revidert i august 2013.1 Rask og god respons trekkes frem som den viktigste prognostiske faktor for pasienten.…
Top