Tag Archives: MW

Veidekke skal bygge kraftverk i Agder

Veidekke skal bygge kraftverk i Agder

Veidekke Entrepren?r har skrevet kontrakt med Agder Energi Vannkraft AS om ? bygge det nye kraftverket Iveland II i Otravassdraget nord for Kristiansand. Oppdraget er en hovedentreprise, og kontrakten er verdt 292 MNOK ekskl. mva. Arbeidene Veidekke skal utf?re omfatter bygging av ny kraftstasjon i fjell, driving av 2,3 kilometer nye tunneler, opprusting av uteomr?der…

Siemens vant sm?kraftkontrakt med Eidefoss

Skal levere en komplett elektromekanisk l?sning til 15 MW sm?kraftverk til Sm?d?la-prosjektet Sm?kraftverket kan forsyne opptil 2250 husstander med fornybar kraft Siemens har inng?tt en avtale med kraftselskapet A/S Eidefoss i V?g? om leveranser av en komplett elektromekanisk l?sning til sm?kraftverk…
Tags:
Top