Tag Archives: Fyhn Terjesen

Potensiale for h?y overlevelse i fremtidens oppdrett

Potensiale for h?y overlevelse i fremtidens oppdrett

FAKTABOKS Fremtidens postsmoltproduksjon: Med fremtidens postsmoltproduksjon menes produksjon av laks opp mot 1 kilo i lukket anlegg p? land eller delvis lukkede (semi-lukket) anlegg i sj?. Deretter overf?res laksen til tradisjonelle merder frem til den n?r slaktest?rrelse ved 4-5 kilo. N?tidens…
Top