Tag Archives: Distrikt Nord

Veidekke vokser stort i Nord-Norge

Veidekke vokser stort i Nord-Norge

Veidekke Entrepren?r AS, Distrikt Nord, har sitt geografiske virkeomr?de i Nordland, Troms og Finmark, samt p? Svalbard. Virksomheten omfatter alt fra bygging av offentlige og private n?ringsbygg til store anleggs­prosjekter. Noe av veksten i Nord kommer av at Veidekke i september 2012 kj?pte…
Top