?konomi articles

CHMP MED POSITIV UTTALELSE OM GILEADS HARVONI ? ? (LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR) FOR BEHANDLING AV KRONISK HEPATITT C-INFEKSJON HOS VOKSNE

CHMP MED POSITIV UTTALELSE OM GILEADS HARVONI ? ? (LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR) FOR BEHANDLING AV KRONISK HEPATITT C-INFEKSJON HOS VOKSNE

Foster City, CA, 26 September 2014 ? Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq: GILD) kunngjorde i dag at Komitéen for legemidler til mennesker (CHMP), tilknyttet EUs legemiddeltilsyn, har kommet med en positiv uttalelse vedr?rende selskapets s?knad om markedsf?ringstillatelse (MAA) for Harvoni ?,et legemiddel under utpr?ving i form av en tablett som tas en gang daglig, og som kombinerer NS5A-hemmeren ledipasvir (LDV) 90 mg og den nukleotidanaloge polymerasehemmeren sofosbuvir (SOF) 400 mg for behandling av kronisk hepatitt C-infeksjon (HCV) hos voksne.…

ZYTIGA? og prednison forlenger total overlevelse hos pasienter med metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft som ikke tidligere er behandlet med kjemoterapi

Sluttanalyse av fase III-studien COU-AA-302, presentert ved ESMO-konferansen, 2014 (European Society for Medical Oncology). Beerse, Belgia 28. september, 2014 ? Janssen-Cilag International NV annonserte i dag at data fra sluttanalysen av fase III-studien COU-AA-302 viser at ZYTIGA? (abirateronaat) og prednison hos menn med kjemoterapi-naiv, metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft gir en signifikant ?kning i total overlevelse (overall survival; OS) sammenlignet med den aktive kontrollgruppen p?…

Ny VARTA? batteri-til-kj?ret?y-liste

Den nye VARTA batteri-til-kj?ret?y-listen er her! V?r nye spr?kn?ytrale batteri-til-kj?ret?y-liste: Milj?vennlig i form av papir-reduksjon mens den dekker 99% av alle kj?ret?ymodeller. Med brukervennlig struktur og hurtigfinner for raskt og enkelt valg av batteri. Milj?vennlig og varig Spr?kn?ytralitet ved hjelp av symboler som er lette ?…

Potensiale for h?y overlevelse i fremtidens oppdrett

FAKTABOKS Fremtidens postsmoltproduksjon: Med fremtidens postsmoltproduksjon menes produksjon av laks opp mot 1 kilo i lukket anlegg p? land eller delvis lukkede (semi-lukket) anlegg i sj?. Deretter overf?res laksen til tradisjonelle merder frem til den n?r slaktest?rrelse ved 4-5 kilo. N?tidens smoltproduksjon: I dagens oppdrett av laks g?r lakseunger i lukkede anlegg p?…
Top