Milj? articles

Veidekke vokser stort i Nord-Norge

Veidekke vokser stort i Nord-Norge

Veidekke Entrepren?r AS, Distrikt Nord, har sitt geografiske virkeomr?de i Nordland, Troms og Finmark, samt p? Svalbard. Virksomheten omfatter alt fra bygging av offentlige og private n?ringsbygg til store anleggs­prosjekter. Noe av veksten i Nord kommer av at Veidekke i september 2012 kj?pte 80 % av aksjene Hammerfest Entrepren?r med 28 ansatte og ca 80 millioner kroner i ?rlig omsetning.…

Veidekke skal bygge kraftverk i Agder

Veidekke Entrepren?r har skrevet kontrakt med Agder Energi Vannkraft AS om ? bygge det nye kraftverket Iveland II i Otravassdraget nord for Kristiansand. Oppdraget er en hovedentreprise, og kontrakten er verdt 292 MNOK ekskl. mva. Arbeidene Veidekke skal utf?re omfatter bygging av ny kraftstasjon i fjell, driving av 2,3 kilometer nye tunneler, opprusting av uteomr?der og en fylkesvei samt bygging av 2,5 kilometer ny gang- og sykkelvei.…
Top